Все записи автора Press

Всеукраїнські асоціації ОМС підписали Меморандум про створення Центру розвитку місцевого самоврядування

   робоча поїздка у Вінницю Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та Комісара Європейського Союзу 15 вересня 2016 року відбулась робоча поїздка у Вінницю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Комісара Європейського Союзу з питань європейської політики з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнеса Гана. У заході, присвяченому представленню напрямів надання міжнародної підтримки процесам децентралізації в Україні взяли участь представники Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування: Керівник Виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Поєдинок, президент Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, та Перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Кабмін оприлюднив проект держбюджету на 2017 рік: дефіцит – 77,5 мільярда

Ïàìÿòíûå áàíêíîòû íîìèíàëîì 20 ãðèâåí, ïîñâÿùåííûå 160-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ óêðàèíñêîãî ïèñàòåëÿ Èâàíà Ôðàíêî, âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè â Êèåâå, 26 àâãóñòà 2016 ã. ÍÁÓ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ââîäèò â îáðàùåíèå ïàìÿòíûå áàíêíîòû íîìèíàëîì 20 ãðèâåíü â ÷åñòü 160-ëåòèÿ Èâàíà Ôðàíêî. Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

   Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік із граничним обсягом дефіциту в сумі 77,547 млрд грн. Про це йдеться в тексті відповідного законопроекту «Про державний бюджет України на 2017 рік» (№5000).

Сформульовані пропозиції, як удосконалити діяльність органів місцевого самоврядування

img_9427

   Представники районних та обласних рад озвучили пропозиції щодо кроків, які покращать функціонування роботи органів місцевого самоврядування відповідного рівня. Такі думки були висловлені на всеукраїнській нараді-семінарі, яку організувала в смт Затока Одеської області Асоціація районних та обласних рад. Делегацію з Хмельниччини очолив голова обласної ради Михайло Загородний.

Урочистості у колективі рятувальників

2016-09-16-94  У відповідності до Указу Президента України в нашій державі 17 вересня відзначають професійне свято люди мужньої професії, ті, хто обрав своїм професійним покликанням важку, проте почесну справу – приходити на допомогу у хвилину біди, повертати віру у прийдешній день. Напередодні Дня рятівника відбулося урочисте зібрання,  на яке завітало й керівництво області та міста.

Геннадій Зубко презентував результати децентралізації та структуру управління реформою у рамках програми «U-LEAD з Європою»

nsv_9078-260x200   Віце-прем’єр-міністр  — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко презентував результати реформи децентралізації та структуру управління реформою у рамках програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» у Вінниці.

Поля позначені (*) зірочкою обов'язкові для заповнення

Зверніть увага! Закон України Про звернення громадян.

×