До відома зацікавлених осіб!

Спільний проект Уряду Швеції та Програми розвитку ООН «Поглиблене партнерство для сталого розвитку» оголошує конкурс проектних ідей у сфері сталого розвитку в Україні.

Розмір гранту від 20 до 50 тис. дол. США у гривневому еквіваленті. Співфінансування від заявника та його партнерів повинно складати не менше 50% від загального бюджету проекту і виражатися у фінансовому еквіваленті.
Діяльність майбутніх партнерств повинна здійснюватися за як мінімум одним з наступних ключових напрямків у сфері сталого розвитку:
– стала мобільність;
– підвищення енергоефективності;
– ефективне управління відходами;
– стимулювання місцевого економічного розвитку.
Реалізація усіх заходів запропонованих партнерських проектів повинна бути завершена не пізніше травня 2020 року
Детальні умови конкурсу: bit.ly/2PZVocW
Крайній термін подання проектної ідеї: 30 травня 2019 року до 18:00 год.
 
Запитання щодо процедури проведення конкурсу і подання пропозицій приймаються на адресу yana.zhambekova@undp.org та ihor.nazar@undp.org в період до крайнього терміну подання пропозицій.
 
Контактна особа в Хмельницькій області – Вячеслав Третяк, регіональний координатор ПРООН з досягнення Цілей сталого розвитку в Хмельницькій області, тел. 066-7120198, 067-3830149, e-mail: vyacheslav.tretyak@undp.org.

Загальна інформація про Проект

Проект підтримує створення багатостороннього партнерства на регіональному та місцевому рівнях задля вирішення проблем сталого розвитку в Україні. Проект використовує досвід, знання та практики  Швеції у сфері сталого розвитку.

В рамках Проекту підтримати багатосторонні партнерства між обласною та місцевою владою, радами, університетами, інституціями громадянського суспільства, експертами та бізнесом задля вирішення питань сталого розвитку на місцях. Проект спиратиметься на кращі практики подібного партнерства, зокрема на концепцію SymbioCity[1], що успішно впроваджується у Швеції. У ході реалізації проекту ПРООН спільно з партнерами розробить та протестує механізми спільного вирішення місцевих проблем, мобілізації ресурсів, посилення здатності організацій до ефективної співпраці під час визначення та пріоритизації питань сталого розвитку.

Мета Проекту полягає у сприянні сталому розвитку на локальному та регіональному рівнях, шляхом зміцнення багатостороннього партнерства та реалізації пілотних проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем.

Завдання Проекту полягають у наступному:

  • Побудувати функціональні партнерські платформи для ініціювання та реалізації процесів сталого розвитку, а також для зміцнення спроможності організацій, щоб ефективно співпрацювати над спільними викликами.
  • Підтримати на місцевому рівні ініціативи, спрямовані на комплексне вирішення актуальних проблем з урахуванням цілісного підходу до сталого розвитку та сильного інституційного співробітництва на прикладі концепції SymbioCity.
  • Сприяти синергії між усіма зацікавленими сторонами, які спільними зусиллями працюють на підвищення якості життя людей, комфорту з урахуванням раціональної економіки, соціальної відповідальності та збереження екології.

Очікувані результати

П’ять найбільш цікавих та перспективних з точки зору реплікації ініціатив, що спрямовані на розв’язання проблем сталого розвитку та розроблені в багатосторонньому партнерстві, будуть підтримані і впроваджені в рамках Проекту.

Пріоритетні напрямки підтримки:

  • стала мобільність;
  • підвищення енергоефективності;
  • ефективне управління відходами;
  • стимулювання місцевого економічного розвитку.

Бюджет проекту – USD 545,000

Тривалість проекту – грудень 2018 – липень 2020

Донор – Уряд Швеції

SimbioCity – підхід до просування сталого розвитку на місцевому рівні, який було розроблено і вперше запроваджено Урядом Швеції. SimbioCity розглядає міські та сільські громади як живі системи, шукаючи можливості поєднати різні елементи життєдіяльності суспільства (харчування, транспорт, енергетика, відходи) у замкнений цикл, попередити виснаження земельних та природних ресурсів. Підхід ставить за мету зробити міське та сільське середовище сприятливим для проживання, інтегруючи екологічні, соціокультурні та економічні рішення. SimbioCity – це концепція сталого розвитку в дії, що може сприяти впровадженню Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. Використання шведського досвіду також передбачає запровадження підходу, заснованого на широкому залученні всіх зацікавлених сторін.