Конкурсні комісії

ОГОЛОШЕННЯ

19.08.2019

20 серпня 2019 року о14.00. у каб.203 відбудеться перше засідання конкурсної комісії з обрання директора Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради.

На порядок денний виносяться наступні питання:

 1. Про обрання голови та секретаря конкурсної комісії для визначення кандидата на посаду директора Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради
 2. Про допуск до участі у конкурсі осіб, які подали документи, відповідно до вимог законодавства.
 3. Про затвердження переліку тестових питань, зразків ситуаційного завдання та критеріїв оцінювання тестування і ситуаційного завдання та визначення форми, дати, місця проведення даного виду перевірки професійних компетентностей.

 

22.07.2019

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади ректора Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Претендент на посаду ректора Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти повинен відповідати вимогам Закону України «Про вищу освіту».

Претенденти для участі у конкурсі у строк до 30 вересня 2019 року включно  подають до Хмельницької обласної ради такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту»);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Адреса за якою здійснюється прийом документів:

29005, майдан Незалежності, буд. 2, каб.241. Додаткова інформація за  тел.: 65-62-32, електронна адреса: personal@km-oblrada.gov.ua

Дата виборів ректора Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 04 жовтня 2019 року.

 

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради

15.07.2019

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради

Загальні умови
Найменування посади директор Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради
Найменування, місцезнаходження код ЄДРПОУ Хмельницька область, м. Ізяслав,  вул. Незалежності,42, код ЄДРПОУ 22989023
Умови оплати праці посадовий оклад, надбавки, доплати та премії, які встановлюються згідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказів Міністерства освіти і науки від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу та форм власності може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа)  подають до Хмельницької обласної ради (м. Хмельницький, майдан Незалежності,2, каб.241) наступні документи:

–       заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (згідно з додатком);

–       автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

–       копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

–       копії документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

–       копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

–       довідку про відсутність судимості;

–       мотиваційний лист, складений у довільній формі;

–       тезові ключові пропозиції перспективного плану розвитку на один та п’ять років.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Дата початку та закінчення прийому документів з 15 липня 2019 року по 13 серпня 2019 року включно до 17.00 – подання претендентами документів за адресою м. Хмельницький, майдан Незалежності, будинок 2, каб.241
Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі Стасюк Оксана Володимирівна, телефон: 0382 65-62-32, каб. 241 електронна адреса personal@km-oblrada.gov.ua

Інформація щодо етапів проведення конкурсу

Дата початку конкурсного відбору, його етапи та тривалість (за рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково) 1. Проведення конкурсного відбору в три етапи:

І етап

1) Перше засідання конкурсної комісії, де проводитиметься перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск претендентів до участі у конкурсному відборі (упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів) та визначення переліку тестових питань та зразків ситуаційних завдань з наступним оприлюдненням на веб-сайті обласної ради.

2) Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти.

ІІ етап

1) письмове тестування на знання законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р (тривалість не довше 60 хвилин);

2) вирішення письмового ситуаційного завдання на знання професійних компетентностей (тривалість не довше 30 хвилин);

ІІІ етап – презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не довше 7 хвилин на одну презентацію).

2. Визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не.

3. Оприлюднення результатів конкурсу (упродовж двох робочих днів з дня закінчення конкурсу).

4. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу голова обласної ради призначає переможця конкурсу на посаду шляхом укладання з ним строкового трудового договору (контракту) у встановленому законодавством порядку

 ЗРАЗОК заяви претендента про участь у конкурсі

Тестові завдання – iнклюзiя,  законодавство, НУШ, педагогіка та психологія, ситуації, спецосвіта, управління.

 

ОГОЛОШЕННЯ

28.05.2019

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницький  обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, затверджений  рішенням обласної ради від 21 квітня 2016 року № 48-5/2016 (зі змінами), рішення обласної ради від 27 вересня 2018 року № 27-21/2018 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради».

Найменування закладукомунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: м. Хмельницький, вулиця Шевченка,46.

Основні напрями діяльності комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради

Статут комунального некомерційного підприємства «Хмельницький  обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради

Типовий штатний розпис комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради

План використання бюджетних коштів на 2019 рік

 Термін подання документів: з 29 травня 2019 року до 18 червня 2019 року включно у робочі дні з 9.00. до 16.30. Документи претендентів приймаються за адресою: 29005, м. Хмельницький,  майдан Незалежності, будинок 2, каб.241.

Довідкова інформація за телефоном: (0382) 65-62-32, електронна адреса: personal@km-oblrada.gov.ua

Перелік документів, що подаються претендентом особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ № 1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 постанови КМУ;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 постанови КМУ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються у запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування  комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» протягом одного року;

– заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності  підприємства.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради визначено штатним розписом підприємства. За рішення органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642.

Дата проведення конкурсу:

– 20 червня 2019 року о 14.00. – засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради;

– 20 червня 2019 року о 16.00 – засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу

Місце проведення конкурсу: м. Хмельницький, майдан Незалежності, будинок, 2, каб.203.

Онлайн трансляція засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради.

ПРОТОКОЛ № 2

ПРОТОКОЛ № 3

24.05.2019

Розпорядження “Про створення конкурсної комісії для визначення кандидата на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницький  обласний центр громадського здоров’я»

08.05.2019

Розпорядження “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я».

16.04.2019

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад керівників об’єктів  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:

учбового центру житлово-комунального господарства;

– Антонінської аптеки № 21 Красилівського району Хмельницької області;

– комунального закладу «Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти».

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

–  громадянство України, вільне володіння державною мовою;

– вища освіта за ступенем спеціаліста або магістра;

– загальний стаж роботи не менш ніж 5 років, стаж роботи на керівних посадах або керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 1 рік.

Документи кандидатів приймаються у строк до 16 травня 2019 року включно у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, обласна рада, каб.241.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають:

– заяву про участь у конкурсі;

– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією (в автобіографії додатково можуть вказуватись досягнення, здобутки, напрацювання кандидатів у відповідній галузі);

– копії документів про освіту;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1465;

– довідку про наявність або відсутність судимостей;

– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (можна замовити онлайн на сайті НАЗК за допомогою ЕЦП);

– копії паспорта та ідентифікаційного коду;

– письмову згоду на обробку персональних даних;

– копію трудової книжки.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, в обласній раді або нотаріально.

Кандидати на посаду керівника можуть подавати свої пропозиції щодо подальшої господарської та/або фінансово-економічної діяльності підприємства (закладу) у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо), а також додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Довідкова інформація за телефоном: (0382) 65-62-32.

ОГОЛОШЕННЯ

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

10.04.2019

Претендент на посаду ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії повинен відповідати вимогам Закону України «Про вищу освіту».

Претенденти для участі у конкурсі у строк до 10 червня 2019 року включно  подають до Хмельницької обласної ради такі документи:

 • заяву на участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (з урахуванням прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту»);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Адреса за якою здійснюється прийом документів:

29005, майдан Незалежності, буд. 2, каб.241. Додаткова інформація за тел.: 65-62-32, електронна адреса: personal@km-oblrada.gov.ua

Дата виборів ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  13 червня 2019 року.

05.12.2018

Протокол № 2 (Антоніни) , протокол № 2 (Голенищево)Протокол № 2 (Вовковинці)Протокол № 2 (Славута), Протокол № 2 (Ямпіль), Протокол № 2 (Хмельницький ліцей)Протокол № 2 (Славутинка), Протокол № 2 (Плужне),  Протокол № 2 (Кам’янець-Подільский)

30.11.2018

ГРАФІК проведення ІІІ етапу засідань конкурсних комісій для визначення кандидатів на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області

29.11.2018

До відома претендентів, членів конкурсних комісій на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

30 листопада 2018 року об 11.00. у каб.203 відбудеться проведення письмового тестування та вирішення ситуаційного завдання претендентами на посади керівників закладів загальної середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальних громад області.

До відома претендентів на посади керівників закладів середньої освіти! 

Орієнтовні критерії оцінювання презентації  плану розвитку закладу на один та п’ять років

1.Систематичності,системності що передбачає складання плану розвитку школи за певними етапами:

-оцінка попередньої діяльності школи;

– визначення мети, завдань, передбачення результатів (очікувані результати), планування розвитку школи (реалізація проектів (програм. заходів);

– відповідність мети, завдань, напрямів роботи специфіці діяльності даного закладу (тип

закладу, розміри школи, її оточення, можливості педколективу). (максимальна кількість балів – 10)

 1. Всеосяжності, що передбачає включення до плану розвитку школи, крім пріоритетів діяльності колективу школи, також державних пріоритетів та зв’язків з соціальним оточенням (батьківською громадськістю, різноманітними об’єднаннями та організаціями, державними інститутами, зацікавленими у вихованні підростаючого покоління тощо). (максимальна кількість балів – 10)
 1. Безперервності, що передбачає планування діяльності школи на певний період часу (5 років). Чи взаємопов’язані річний лан роботи та п’ятирічний план розвитку школи. (максимальна кількість балів -5)

4.Демократичності, що передбачає залучення та участь всього колективу у складанні, виконанні плану, регулярне інформування його про хід реалізації плану. (максимальна кількість балів – 5)

 1. Обєктивності та реальності, що передбачає можливість реалізації поставлених завдань та виконання заходів плану. (максимальна кількість балів – 5)
 2. Доступності, логічності, послідовності викладення тез плану розвитку під час його презентації. (максимальна кількість балів – 5)

26.11.2018 року конкурсними комісіями затверджено перелік тестових завдань та зразок ситуативного завдання:

ТЕСТИ 1   ТЕСТИ 2   ТЕСТИ 3   ТЕСТИ 4   Зразок ситуаційного завдання    Критерії оцінювання

Протокол засідання

Графік проведення перших засідань конкурсних комісій для визначення кандидатів  на посади керівників комунальних закладів загальної середньої освіти об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області

21.11.2018

Місце проведення засідань – майдан Незалежності, будинок 2, Будинок рад, кабінет 203.

№ п/п Назва закладу

Час

26.11.2018 

1. Славутський ліцей ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради 10.00
2. Ямпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької обласної ради 12.00
3. Новоушицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької обласної ради 14.00

27.11.2018

1. Антонінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької обласної ради 10.00
2. Кам’янець-Подільська спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради 12.00
3. Кам’янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат             І-ІІІ ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради 14.00

28.11.2018 

1. Вовковинецька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради 10.00
2. Плужнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів 12.00
3. Голенищівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької обласної ради 14.00
4. Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки 16.00
Склад конкурсних комісій для визначення кандидатів на посади директорів закладів середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
19.11.2018

07.11.2018

8 листопада 2018 року об 11.00. у кабінеті 203 буде проведено жеребкування щодо представників від фракцій в обласній раді для включення до складу конкурсних комісій з обрання керівників закладів середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Перелік тестових завдань

01.11.2018

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів закладів соціального захисту – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області: Бахматівецького, Вільховецького, Ліщанського, Лонковецького, Старокривинського, Новосинявського будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, комунального соціально-медичного закладу «Меджибізький дитячий будинок-інтернат», комунального закладу «Хмельницький обласний центр з організації роботи по обробці інформації та фінансуванню соціальних програм»

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів (відповідно до пропозицій Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації):

– громадянство України, вільне володіння державною мовою;

– вища освіта на рівні спеціаліста або магістра (кандидат на посаду керівника закладу соціального захисту населення, розташованого у сільській місцевості – середня спеціальна або вища освіта на рівні молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра);

– загальний стаж роботи не менше трьох років.

Документи кандидатів приймаються у строк з 01 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року включно у робочі дні з 9.00. до 17.00. години за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, каб.241.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають:

– заяву про участь у конкурсі;

– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією (в автобіографії додатково можуть вказуватись досягнення, здобутки, напрацювання кандидатів у відповідній галузі);

– копії документів про освіту;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1465;

– довідку про наявність або відсутність судимостей;

– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

– копії паспорта та ідентифікаційного коду;

– письмову згоду на обробку персональних даних;

– копію трудової книжки.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, в обласній раді або нотаріально.

Кандидати на посаду керівника можуть подавати свої пропозиції щодо подальшої господарської та/або фінансово-економічної діяльності підприємства (закладу) у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо), а також додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Довідкова інформація за телефоном: (0382) 65-62-32.

29.10.2018

Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальний громад сіл, селищ, міст області

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності області

Баланс Антонінська школа-інтернат Баланс Вовковинецька школа-інтернат Баланс Голенищівська школа-інтернат Баланс Камянець-Подільська Славутинка Баланс Камянець-Подільська школа-інтернат Баланс Новоушицька школа-інтернат Баланс Плужнянська школа-інтернат Баланс Славутський ліцей-інтернат Баланс Хмельницький ліцей-інтернат Баланс Ямпільська школа-інтернат