Основні завдання та функції обласної ради

Основні завдання

Хмельницька обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).
“Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції” – частина 2 статті 143 Конституції України.

Напрями діяльності

Напрями діяльності обласної ради обумовлені роботою її органів – постійних комісій обласної ради. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради (частина 1 статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).
Напрями діяльності забезпечуються постійними комісіями обласної ради:
1. Постійна комісія обласної ради з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування
2. Постійна комісія обласної ради з питань бюджету
3. Постійна комісія обласної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин.
4. Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.
5. Постійна комісія обласної ради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку.
6. Постійна комісія обласної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, природокористування та екології.
7. Постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, культури, молодіжної політики, спорту, туризму та інформаційного простору.
8. Постійна комісія обласної ради з питань власності та приватизації.

Місія, функції, повноваження

Місія – “Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради” частина 4 статті 140 Конституції України;
Функції – “… обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради” – частина 1 статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Повноваження
Основні повноваження обласної ради визначено статтями 43, 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Виключно на пленарних засіданнях обласної ради вирішуються такі питання, зокрема:
– затвердження регламенту ради;
– затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, заслуховування звіту про його виконання;
– заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
– заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;
– розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;
– прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;
– визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
– здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
– затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки області;
– прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
– затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;
– затвердження обласного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання;
– розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;
– вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;
– вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні обласної ради; призначення і звільнення їх керівників;
– вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу;
– встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
– прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;
– прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;
– прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень обласної ради;
– надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;
– затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;
– заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області;
Обласна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.