Президент підписав Закон України «Про адміністративну процедуру»

Президент підписав Закон України «Про адміністративну процедуру» №2073-IX від 17.02.2022 року.

Закон України про адміністративну процедуру запроваджує єдині правила взаємовідносин між органами влади і громадянином та бізнесом, забезпечується право громадянина висловити свою позицію і бути вислуханим адміністративним органом, а також чітке та послідовне викладення процедури оскарження рішень, дій або бездіяльності органів влади.

Закон отримав схвальний висновок від міжнародного експертного середовища, як такий що відповідає принципам європейського державного управління та є всеохопним, добре структурованим та збалансованим з точки зору рівня деталізації.

Закон містить ґрунтовний набір основних принципів, які мають спрямовувати адміністративні процедури в усіх сферах, а його положення можуть слугувати позитивними прикладами, особливо що стосується тенденції до дебюрократизації та спрощення адміністративних процедур.

Це важливий крок на шляху реформування системи врядування в Україні та наближення України до стандартів Європейського Союзу.

Набуття чинності положень Закону про адмінпроцедуру передбачено через півтора роки з дня його опублікування. За рік, після набрання чинності, Уряд підготує необхідні зміни до законодавства, щоб забезпечити його гармонізацію з цим Законом.

Джерело: Офіційний вебпортал парламенту України