Відомості про порядок та механізм витрачання виділених раді бюджетних коштів

Порядок фінансування видатків Хмельницької обласної ради визначений чинним законодавством, а саме:

– Бюджетним кодексом України;

– Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим Наказом № 938 від 23.08.2012 року Міністерства Фінансів України;

– Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затвердженим Постановою № 228 від 28.02.2002 року Міністерства Фінансів України.