Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про впорядкування орендних відносин»

02.11.2018

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект рішення Хмельницької обласної ради «Про впорядкування орендних відносин», розроблений управлінням з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку
виконавчого апарату Хмельницької обласної ради.
Проект рішення спрямований на упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне використання площ, поповнення власних обігових коштів орендодавців (підприємств, установ та бюджетних організацій), збільшення надходжень до обласного бюджету, врахування інтересів орендарів щодо можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької
діяльності, забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області стосовно максимальних доходів від оренди майна та передбачає: ? регулювання орендних відносин між органом місцевого самоврядування (Хмельницькою обласною радою) та суб’єктами господарювання у відповідності до
вимог чинного законодавства України;
? впорядкування процесу передачі майна в оренду згідно з діючим законодавством України;
? спрощення процедури передачі в оренду майна;
? проведення заходів із збільшення надходжень від орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до обласногобюджету та балансоутримувачам.
Підставою для розробки даного проекту рішення  є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду державного та комунального майна», Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанова Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» від 4 жовтня 1995 року № 786
(зі змінами).
Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщується у розділі «Регуляторна діяльність обласної ради. Проекти регуляторних актів.» на офіційному сайті Хмельницької обласної ради www.km-oblrada.gov.ua.
З текстом проекту регуляторного акту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися також в управлінні з питань спільної власності територіальних громад та – розробнику проекту регуляторного акта – управлінню з питань спільної власності територіальних громад та економічного розвитку виконавчого апарату Хмельницької обласної ради;
– відповідальній комісії обласної ради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку.
За довідками звертатись за адресою м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, каб.
240, тел. (0382) 76-47-41.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
(до проекту рішення обласної ради «Про Правила плавання малими/маломірними суднами на водних об’єктах Хмельницької області»)

06.01.2016

Метою прийняття рішення є посилення контролю за дотриманням вимог безпеки плавання маломірними (малими) суднами на водних об’єктах, встановлених Правилами, а також забезпечення охорони праці, життя людей на воді та охорони навколишнього середовища та підвищення персональної відповідальності юридичних і фізичних осіб, яким належать вказані судна (бази для стоянки), або які використовують їх за договорами оренди, за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію баз для їх стоянки.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу розміщено у розділі «Регуляторна діяльність обласної ради. Проекти регуляторних актів.» на офіційному сайті Хмельницької обласної ради www.km-oblrada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до запропонованого проекту регуляторного акта надавати в письмовому вигляді протягом місяця з дня опублікування:

–    розробнику проекту регуляторного акта – Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації;

–    відповідальній комісії обласної ради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку.

За довідками звертатись за адресою м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок рад, каб. 238, тел. (0382) 65-34-42.