Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Хмельницькою обласною радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Хмельницькій обласній раді та її виконавчому апараті здійснюється відповідно до Розпорядження про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Хмельницькій обласній раді та її виконавчому апараті

Розпорядження від 09.04.2021 № 72/2021-о “Про внесення змін до розпорядження “Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Хмельницькій обласній раді та її виконавчому апараті”

Додаток 1 “Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Хмельницька обласна рада та її виконавчий апарат”

Додаток 2 “ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію у Хмельницькій обласній раді та її виконавчому апараті”

Додаток 3 “Форма запиту на інформацію”

Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 24.05.2011 № 109 “Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Хмельницькій обласній раді та її виконавчому апараті” (від 11.07.2019 № 121/2019-о)

Інформація про систему обліку (реєстр), види інформації, яка зберігається в обласній раді

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (0382) 65-61-73, 65-61-95.

письмово: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, будинок 2, Хмельницька обласна рада, каб. 226 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

факс: (0382) 65-61-73, 65-61-95.

електронна пошта: oblrada@km-oblrada.gov.ua.

Перелік нормативно-правових актів

Конституція України

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

ЗАКОН УКРАЇНИ від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 01.06.2010 р. № 2297- VI «Про захист персональних даних»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 27.03.2014 р. № 1170-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 14.10.2014 р. № 1700-VI «Про запобігання корупції»

ЗАКОН УКРАЇНИ від 09.04.2015 р. № 319-VIІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Обласна рада, як розпорядник інформації, має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

– обласна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

– особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

– не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

***

Порядок доступу до засідань Хмельницької обласної ради

 Порядок доступу до засідань Хмельницької обласної ради врегульовано Регламентом Хмельницької обласної ради. Зокрема, статтею 35 Регламенту обласної ради передбачено, що на пленарне засідання ради можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного. Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

Окрім того, статтею 10 Регламенту обласної ради передбачено, що рада та її органи проводять свою роботу відкрито і гласно відповідно до вимог Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», інших законодавчих актів», тому обмежень громадян, які звернулися з клопотанням про присутність на засіданні ради, не передбачено.

***

Впродовж 2011 року до Хмельницької обласної ради надійшло 20 запитів на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 15, відіслано за належністю – 5.

Протягом 2012 року до Хмельницької обласної ради надійшло 28 запитів на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 22, відіслано за належністю – 6.

У 2013 році до Хмельницької обласної ради надійшов 31 запит на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 27, відіслано за належністю – 4.

У 2014 році до Хмельницької обласної ради надійшло 44 запити на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 35, відіслано за належністю – 9.

У 2015 році до Хмельницької обласної ради надійшло 94 запити на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 78, відіслано за належністю – 16.

У 2016 році до Хмельницької обласної ради надійшло 151 запит на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 123, відіслано за належністю – 28.

Впродовж 2017 року до Хмельницької обласної ради надійшов 91 запит на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 67, відіслано за належністю – 24.

Впродовж 2018 року до Хмельницької обласної ради надійшло 70 запитів на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 46, відіслано за належністю – 24.

Впродовж 2019 року до Хмельницької обласної ради надійшло 53 запити на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 29, відіслано за належністю – 24.

Впродовж 2020 року до Хмельницької обласної ради надійшло 83 запити на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 54, відіслано за належністю – 29.

Впродовж 2021 року до Хмельницької обласної ради надійшов 101 запит на отримання публічної інформації. За результатами розгляду надано інформацію – 67, відіслано за належністю – 34.

Впродовж 2022 року до Хмельницької обласної ради надійшло 104 запити на отримання публічної інформації. За результатами розгляду:  85 – вирішено позитивно; 15 запитувачам – надано роз’яснення; 4 запити – відправлено для розгляду за належністю.

Впродовж 2023 року до Хмельницької обласної ради надійшло  67 запитів на отримання публічної інформації. За результатами розгляду:  44 – вирішено позитивно; 18 запитувачам – надано роз’яснення; 5 запитів – відправлено для розгляду за належністю.

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

Публічні документи 6 скликання