До відома претендентів на посади керівників закладів середньої освіти!

79

Орієнтовні критерії оцінювання презентації  плану розвитку закладу на один та п’ять років.

1.Систематичності,системності що передбачає складання плану розвитку школи за певними етапами:

-оцінка попередньої діяльності школи;

– визначення мети, завдань, передбачення результатів (очікувані результати), планування розвитку школи (реалізація проектів (програм. заходів);

– відповідність мети, завдань, напрямів роботи специфіці діяльності даного закладу (тип

закладу, розміри школи, її оточення, можливості педколективу). (максимальна кількість балів – 10)

  1. Всеосяжності, що передбачає включення до плану розвитку школи, крім пріоритетів діяльності колективу школи, також державних пріоритетів та зв’язків з соціальним оточенням (батьківською громадськістю, різноманітними об’єднаннями та організаціями, державними інститутами, зацікавленими у вихованні підростаючого покоління тощо). (максимальна кількість балів – 10)
  1. Безперервності, що передбачає планування діяльності школи на певний період часу (5 років). Чи взаємопов’язані річний лан роботи та п’ятирічний план розвитку школи. (максимальна кількість балів -5)

4.Демократичності, що передбачає залучення та участь всього колективу у складанні, виконанні плану, регулярне інформування його про хід реалізації плану. (максимальна кількість балів – 5)

  1. Обєктивності та реальності, що передбачає можливість реалізації поставлених завдань та виконання заходів плану. (максимальна кількість балів – 5)
  2. Доступності, логічності, послідовності викладення тез плану розвитку під час його презентації. (максимальна кількість балів – 5)