До відома претендентів на посади керівників закладів середньої освіти!

Орієнтовні критерії оцінювання презентації  плану розвитку закладу на один та п’ять років.

1.Систематичності,системності що передбачає складання плану розвитку школи за певними етапами:

-оцінка попередньої діяльності школи;

– визначення мети, завдань, передбачення результатів (очікувані результати), планування розвитку школи (реалізація проектів (програм. заходів);

– відповідність мети, завдань, напрямів роботи специфіці діяльності даного закладу (тип

закладу, розміри школи, її оточення, можливості педколективу). (максимальна кількість балів – 10)

  1. Всеосяжності, що передбачає включення до плану розвитку школи, крім пріоритетів діяльності колективу школи, також державних пріоритетів та зв’язків з соціальним оточенням (батьківською громадськістю, різноманітними об’єднаннями та організаціями, державними інститутами, зацікавленими у вихованні підростаючого покоління тощо). (максимальна кількість балів – 10)
  1. Безперервності, що передбачає планування діяльності школи на певний період часу (5 років). Чи взаємопов’язані річний лан роботи та п’ятирічний план розвитку школи. (максимальна кількість балів -5)

4.Демократичності, що передбачає залучення та участь всього колективу у складанні, виконанні плану, регулярне інформування його про хід реалізації плану. (максимальна кількість балів – 5)

  1. Обєктивності та реальності, що передбачає можливість реалізації поставлених завдань та виконання заходів плану. (максимальна кількість балів – 5)
  2. Доступності, логічності, послідовності викладення тез плану розвитку під час його презентації. (максимальна кількість балів – 5)

 

попередня статтяВідбулись засідання чотирьох конкурсних комісій
наступна статтяДо відома претендентів на посади керівників закладів середньої освіти, членів конкурсних комісій!