Результати діяльності відділення НСПП в Хмельницькій області за 2020 рік

Упродовж 2020 року діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та «Про соціальний діалог в Україні».

Так, у 2020 році Відділення сприяло вирішенню 18 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) на виробничому рівні,  що на 55,5% більше, ніж у 2019 році, безпосередніми учасниками яких стали
318 найманих працівників.

 Із загальної кількості КТС(К) (18), вирішенню яких сприяло Відділення упродовж 2020 року  найманими працівниками було висунуто 18 вимог, що на 66,6% більше порівняно з попереднім роком, з яких: 15 вимог (83,3%) – по причині встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;  3 вимоги (16,7 %) по причині невиконання вимог законодавства про працю.

В результаті вжитих Відділенням посередницьких заходів та проведених примирних процедур вирішено та знято з реєстрації 16 спорів.

Загалом, упродовж 2020 року Відділенням організовано та  проведено 141 примирних процедури, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К), зокрема 122 узгоджувальних зустрічей16 засідань примирних комісій та  3 засідання трудових арбітражів.

Окрім сприяння вирішенню КТС(К), упродовж 2020 року Відділення здійснювало заходів із запобігання їх виникненню, в результаті яких погашено заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях в сумі 17 929,4 тис.грн або 86,3% від загальної суми боргу (20 774,0 тис. грн), що стала причиною виникнення та конфліктних ситуацій.

З метою запобігання виникненню КТС(К) Відділення здійснювало заходи, спрямовані на врегулювання 73 розбіжностей між сторонами СТВ на 51 підприємстві, в установі організації області.

Слід зауважити, що підвищеним рівнем конфліктогенності у 2020 році здебільшого відзначились підприємства, установи та організації таких п’яти галузях. Зокрема, галузь охорони здоров’я – 17 конфліктних ситуацій,  галузь державного управління – 21 конфліктна ситуація, галузі житлово-комунального господарства, транспорту та промисловості – 9 конфліктних ситуацій.

Ретельний аналіз Відділенням конфліктоутворюючих факторів (73), які в подальшому могли б призвести до виникнення КТС(К) та перебували упродовж звітного періоду на обліку, засвідчив, що з початком
2020 року відбувся значний ріст розбіжностей, які виникли з приводу невиконання вимог законодавства про працю, а саме: більша частина пов’язана із невиконанням вимог законодавства про працю (недотримання строків виплати поточної заробітної плати, наявність заборгованості із виплати заробітної плати) – 53 одиниці (72,6%), а щодо встановлення нових або зміною існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту 20 одиниць (27,4% від загальної кількості розбіжностей).

За сприяння Відділення врегульовано 72 конфліктні ситуації або 98,6% від загальної кількості та усунуто 72 розбіжності між сторонами СТВ.

В рамках здійснення Відділенням заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж 2020 року проведено 149 узгоджувальних зустрічей. Під час зустрічей фахівцями Відділення аналізувались розбіжності між сторонами СТВ на конкретних підприємствах, в установах, організаціях та розроблялись рекомендації, висновки для суб’єктів сторін соціального діалогу з метою поліпшення стану СТВ та своєчасного усунення причин, що можуть призвести до виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) упродовж 2020 року працівники Відділення брали участь у 3-х засіданнях обласної комісії з питань забезпечення своєчасності повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат. На засіданнях було заслухано 9 керівників підприємств області, а загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на зазначених підприємствах склала 8 345,9тис. грн.

Суттєву допомогу у питаннях підвищення рівня правової культури та поліпшення соціально-психологічного клімату в трудових колективах підприємств надають утворені Службою позаштатні інституції, які систематично залучались до розгляду спірних питань, пов’язаних із загостренням соціально-трудових відносин на місцях та проведення спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Так, на даний час на громадських засадах працює 26-ть завідувачів інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які діють у 20-ти районних центрах та 6ти містах обласного значення Хмельниччини,
7 арбітрів та 5 посередників.

Упродовж 2020 року Відділення сприяло зменшенню соціального напруження та пошуку взаємоприйнятних рішень між сторонами конфліктів при проведенні найманими працівниками 6 акцій соціального протесту
у яких взяли участь майже 600 найманих працівників.

Також, фахівцями Відділення здійснювалися заходи, спрямовані на висвітлення основних засад діяльності та практичного досвіду роботи НСПП та відділення НСПП в Хмельницькій області з питань запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів). В цілому, фахівцями Відділення проведено 161 захід інформаційної діяльності щодо опублікування статей, інформаційних, аналітичних матеріалів, проведення різного роду заходів та виступів.

З метою підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин, формування позитивного іміджу НСПП та Відділення, популяризації практики діяльності Служби, фахівцями Відділення у 2020 році проводились семінари, наради, круглі столи та робочі зустрічі інформаційно-ознайомлювального та рекомендаційного характеру. Усього за 2020 рік Відділенням проведено 86 таких заходів.

Інформування громадськості про діяльність Відділення здійснювалося шляхом висвітлення його роботи у друкованих засобах масової інформації, по радіо, телебаченню та на сайтах НСПП та сторін соціального діалогу.

   Інформація про діяльність та практичний досвід роботи систематично висвітлюється на офіційному сайті НСПП (www.nspp.gov.ua). Так, для забезпечення підтримання відповідних соціальних стандартів, підвищення рівня правової культури сторін СТВ, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) в області, Відділенням у звітному році підготовлено та розміщено 52 інформації на сайт НСПП та сайтах Хмельницької обласної державної адміністрації, Федерації профспілок Хмельницької області у рубриках: «Новини», «Аналітика», «Практика вирішення КТС», «Актуальні питання» та «Репрезентативність сторін соціального діалогу».

Відділення продовжуватиме діяльність у напрямку сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному вирішенню, здійснення посередництва у вирішенні КТС(К) з метою формування об’єктивної громадської думки щодо ефективності і доцільності правових шляхів вирішення розбіжностей між сторонами СТВ та підвищення рівня правової культури сторін СТВ, сприяння поглибленню соціального діалогу, формування позитивного іміджу НСПП.

Цьому сприятимуть укладені Відділенням Угоди про взаємодію і співпрацю із сторонами соціального діалогу, до прикладу із Федерацією профспілок Хмельницької області та її галузевими профспілками. Станом на 01 січня 2021 року кількість укладених Угод про співробітництво складає –  11.

Разом з тим, поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню, зниження рівня трудових конфліктів на підприємствах, в установах та організаціях Хмельницької області сприятиме підписаний Меморандум про співпрацю між регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області та Відділенням, відповідно до якого Сторонами затверджено План заходів з реалізації Меморандуму.

За матеріалами відділення Національної

служби посередництва і примирення в Хмельницькій області

попередня стаття29 січня – День пам’яті полеглих у бою під Крутами
наступна статтяФонд соцстрахування здійснює виплати матеріального забезпечення вчасно та у повному обсязі