До відома науковців області!

966

Хмельницька обласна рада з метою стимулювання проведення в регіоні фундаментальних, прикладних наукових досліджень, НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук, розробок нових технологій, обладнання і матеріалів та впровадження їх у виробництво на підприємствах області, а також стимулювання наукових розробок молодих вчених у всіх галузях науки, оголошує конкурс закінчених науково-дослідних робіт (НДР – 2021).

Конкурс проводиться у номінаціях:

     прикладні/фундаментальні НДР (технічного профілю);

     НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук;

     монографії, підручники і навчальні посібники;

     науково-технічні (експериментальні) розробки молодих вчених.

У кожній номінації присуджуються:

перша премія – десять тисяч гривень;

друга премія – сім тисяч гривень;

третя премія – п’ять тисяч гривень.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі у термін з 1 березня по 25 квітня 2021 р. подають на розгляд конкурсної комісії особисто або поштою такі документи:

науково-дослідну роботу (монографію, підручник, навчальний посібник);

заяву на участь в обласному конкурсі НДР відповідно до форми, встановленої Положенням (Додаток №1);

самооцінку автора НДР (Додаток №2);

декларацію про авторські права (Додаток №3);

рішення Експертної ради (Додаток №4);

звіт (результати перевірки) використання системи виявлення збігів/ідентичності/, у якому міститься інформація про відсоток унікальності;

висновки компетентних установ та організацій щодо актуальності НДР, вартості розробки та впровадження, отриманий або очікуваний ефект від впровадження цих робіт;

довідку про впровадження НДР у виробництво (при наявності).

Реєстраційні матеріали для участі у конкурсі НДР – 2021 надсилаються поштою (з датою на штемпелі поштового відправлення до 25 квітня 2021 р.) або реєструються з 09.00 до 17.00 години за адресою:

29005, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92, 1-ий поверх, к. 103.

Пакет документів подається у папці з зав`язками з надписом «Обласний конкурс науково-дослідних робіт» та назвою номінації.

Зразки матеріалів, які подаються на конкурс, розміщено на сайті Громадського об’єднання «Фонд наукового і економічного розвитку Хмельницького області «Наука і життя» Url:http://www.nauka.km.ua

Довідки за телефоном (067) 931-29-17, 067-380-01-12, e-mail: nauka_gytia@ukr.net.