Обласний бюджет

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2020 року № 10-2/2020

м. Хмельницький

Про обласний бюджет Хмельницької

області на 2021 рік

(22100000000)

код бюджету

 

Розглянувши подання обласної державної адміністрації, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

–  доходи обласного бюджету у сумі 2 843 248 200 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 990 230 100 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 853 018 100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

–  видатки обласного бюджету у сумі 2 842 948 200  гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 989 912 724 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 853 035 476  гривень;

  –  повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 3 229 900 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету –  3 229 900 гривень;

 – надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3 529 900 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 300 000  гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 3 229 900  гривень;

 – профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 17 376 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

 – дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 17 376 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

 – оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,025 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

– резервний фонд обласного бюджету у розмірі 3 000 000 гривень, що становить 0,15 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

2.1. Сконцентрувати в обласному бюджеті по головному розпоряднику бюджетних коштів – обласній раді за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду кошти в сумі 93 886 215 гривень та по спеціальному фонду кошти в сумі 1 500 000 гривень до їх розподілу разом з вільними залишками коштів, що утворяться на 01.01.2021 року, на сесії обласної ради.

2.2. Сконцентрувати в обласному бюджеті кошти в сумі 8 036 500 гривень по головному розпоряднику коштів – Департаменту природних ресурсів та екології облдержадміністрації за КПКВК 2818340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» до їх розподілу разом з вільними залишками коштів, що утворяться на 01.01.2021 року, на сесії обласної ради, після затвердження обласної програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області.

2.3. Сконцентрувати в обласному бюджеті по головному розпоряднику коштів – Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі 28 733 300 гривень до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку та умов надання зазначеної субвенції у 2021 році.

Після затвердження вищевказаного Порядку дозволити обласній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл зазначеної субвенції між головними розпорядниками коштів обласного бюджету та/або місцевими бюджетами області за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 2.4. Сконцентрувати в обласному бюджеті по Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» кошти в сумі 50 000 грн до їх розподілу на сесії обласної ради на виконання заходів обласної галузевої програми, після її затвердження обласною радою.

 1. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

3.1. Дозволити облдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в обласному бюджеті на 2021 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків обласного бюджету на суму трансфертів, одержаних з  державного та місцевих бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету та/або місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету     на 2021 рік.

3.2. У разі розподілу (перерозподілу) Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади обсягів дотацій, субвенцій для обласного бюджету дозволити облдержадміністрації в міжсесійний період вносити зміни у міжбюджетні трансферти та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету та/або місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету     на 2021 рік.

3.3. Дозволити Департаменту фінансів облдержадміністрації здійснювати протягом 2021 року перерозподіл трансфертів (субвенцій, додаткових дотацій) соціального характеру, передбачених у загальному фонді обласного бюджету місцевим бюджетам, між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих відповідних пільг, допомог та компенсаційних виплат населенню.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2021 рік.

3.4. Затвердити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами області, здійсненого відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією Порядку, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.12.2020 року № 907/2020-р із змінами, внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18.12.2020 року № 979/2020-р, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Визначити, що розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я набирає чинності після його погодження Кабінетом Міністрів України.

3.5. Дозволити обласній державній адміністрації здійснювати в міжсесійний період за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів, перерозподіл коштів субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я в частині забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет десмопресином.

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об`єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об`єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію обласних програм у сумі 795 349 395 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2021 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім пункту 111 частини 1 цієї статті).
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею  691 та пунктом 5 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 111 частини 1 статті 97 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та повернення кредитів, наданих з обласного бюджету у минулих роках на виконання обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти.

 1. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду з наступним інформуванням обласної ради.
 2. Надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, з наступним інформуванням обласної ради.
 3. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до обласного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

6) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі для кожної бюджетної установи.

 1. У процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетною програмою, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень, а також перерозподіл субвенцій між місцевими бюджетами області здійснюються за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Якщо після прийняття обласною радою рішення про обласний бюджет на 2021 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. З метою реального забезпечення першим робочим місцем випускників закладів фахової передвищої та вищої освіти комунальної власності рекомендувати керівникам вказаних навчальних закладів вжити заходів щодо укладання угод з органами місцевого самоврядування про оплату регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2021-2022 навчальному році за кошти відповідних місцевих бюджетів.
 2. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 3. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Відділу з питань місцевого самоврядування та комунікацій виконавчого апарату обласної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. 18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Перший заступник голови ради                                                                     Володимир  ГОНЧАРУК

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7