Шостою сесією обласної ради схвалено сім регіональних програм

Під час пленарного засідання шостої сесії депутати прийняли сім нових регіональних програм та внесли зміни до чотирьох раніше прийнятих програм.

Основну увагу при схваленні проектів рішень щодо обласних програм було акцентовано на вирішенні першочергових питань різних сфер життєдіяльності краю.

Прийнято радою обласну програму «Спортивний майданчик» на 2022-2026 роки. До речі, проект обласної програми сформовано саме за ініціативи Віолети Лабазюк обласною радою. Адже щоразу під час об’їзду та зустрічей в територіальних громадах області місцеві жителі порушують питання про необхідність встановлення спортивних майданчиків на територіях кожної громади. «Інтерес молоді до занять фізичною культурою і спортом формується перш за все належним станом спортивних споруд, їх сучасним оздобленням, відкриттям нових спортивних будівель, створенням і придбанням сучасного інвентаря та обладнання», – переконана голова обласної ради. Саме тому, передбачене новою програмою будівництво та оснащення мультифункціональних майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, зокрема, в сільській місцевості, дасть змогу залучити до здорового способу життя усі категорії населення територіальних громад регіону.

Голова ради Віолета Лабазюк закликала депутатів підтримати розвиток спорту на Хмельниччині та у рамках програми популяризувати здоровий спосіб життя серед підростаючого покоління.

Прийнята обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2025 року направлена на забезпечення реалізації державної соціальної політики підтримки сім’ї, подолання складних життєвих обставин,  спрямованих на забезпечення функцій сім`ї та формування усвідомленого батьківства, формування позитивного іміджу та соціальної підтримки сімей, покращення реалізації державної політики   у сфері запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, формування стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам.

Метою Програми розвитку туризму Хмельницької області на 2021-2025 роки є створення умов для забезпечення сталого розвитку сфери туризму у Хмельницькій області, перетворення її у конкурентоспроможну, високорентабельну, інтегровану у світовий ринок галузь, яка зможе стати вагомим чинником прискорення соціально-економічного розвитку регіону, підвищення якості життя населення, гармонійного поступу і консолідації суспільства, а також популяризації України у світі.

Схвалена Програма збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області  на 2021-2025 роки спрямована на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку області, збільшення й ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу області.

Мета програми – створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереженості та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті.

Затверджено депутатами програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької області на 2021-2023 роки, метою якої є зниження у Хмельницькій області рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення області, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Програма спрямована на формування в усіх учасників правовідносин у сфері безпеки дорожнього руху розуміння важливості проблеми смертності внаслідок ДТП, перспектив і орієнтирів для забезпечення належного стану безпеки дорожнього руху в області.

У зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією на сході України, фактами неприхованої агресії з боку незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність України, продовжує існувати необхідність підтримання Національної гвардії України у боєздатному стані, нарощування її здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам.

Враховуючи зазначене вище, обласною радою прийнято програму сприяння якісній бойовій підготовці військової частини 3053 Національної гвардії України, яка розташована на території Хмельницької області, на 2021-2022 роки. Документом передбачено заходи щодо сприяння бойовій підготовці військовій частині 3053 Національної гвардії України для виконання нею завдань з підвищення обороноздатності держави, а також для підтримання встановленої бойової готовності. У Програмі передбачається здійснити ряд завдань щодо сприяння покращення навчальної, матеріально-технічної бази для підтримання готовності військової частини 3053 на рівні, що забезпечує виконання завдань за призначенням.

Метою прийняття обласної програми здійснення Управлінням Державної міграційної служби у Хмельницькій області заходів щодо взаємодії реєстрів територіальних громад з інформаційно-телекомунікаційними системами Державної міграційної служби на 2022 рік є забезпечення надання органам місцевого самоврядування методологічної та технічної допомоги в частині забезпечення взаємодії реєстрів територіальних громад з Єдиним державним демографічним реєстром територіальних громад, досягнення оптимальної технічної можливості по його наповненню і як результат отримання суб’єктами звернень якісних адміністративних послуг.

Окрім того, депутати внесли зміни до чотирьох раніше прийнятих програм:  фінансової підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-2022 роки, розвитку рибного господарства Хмельницької області на 2018-2022 роки, розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 2021 рік, відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки.

Також на пленарному засіданні було заслухано інформації про хід виконання низки програм та про хід виконання програм, термін дії яких минув.

попередня статтяПленарне засідання 6 сесії: на контролі обласної ради – 40 депутатських запитів
наступна статтяЧотири звернення до центральних органів влади прийняла Хмельницька обласна рада