Обласний бюджет

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

сьоме скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2017 року №  34-17/2017

м. Хмельницький

Про обласний бюджет на 2018 рік

Розглянувши подання обласної державної адміністрації, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

–  доходи обласного бюджету у сумі 8 484 847,9 тис. грн, в тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 7 900 964,6 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету 583 883,3 тис. грн, згідно  з додатком 1,до цього рішення;

–  видатки обласного бюджету у сумі 8 484 547,9 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 7 889 126,6 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету 595 421,3  тис. гривень;

– повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 1 290,7 тис. грн,  у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету –  1 290,7 тис. гривень;

– надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 590,7 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 300,0 тис.грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 1 290,7 тис. гривень;

– профіцит загального фонду обласного бюджету 11 538,0 тис. грн згідно з додатком 2, до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 11 538,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів   із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно  з додатком 2, до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 7 889 126,6 тис.грн та спеціальному фонду 595 421,3 тис.грн згідно з додатком 3 до цього рішення.

Сконцентрувати в обласному бюджеті кошти в сумі 164 967,4 тис.грн по головному розпоряднику бюджетних коштів – обласній раді за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» до їх розподілу разом з вільними лишками, що утворяться на 01.01.2018, на сесії обласної ради.

 1. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 500,0 тис. гривень.
 2. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України місцевим бюджетам області на 2018 рік згідно з додатком 5,  до цього рішення.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додаток 6 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі 1 500,0 тис. гривень.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

 – оплата праці працівників бюджетних установ;

 – нарахування на заробітну плату;

 – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 – забезпечення продуктами харчування;

 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 – поточні трансферти населенню;

 – поточні трансферти місцевим бюджетам;

 – підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації.

 1. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 94 523,2 тис. грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням  до кінця поточного бюджетного періоду, з наступним інформуванням обласної ради.
 3. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2018рік до доходів належать надходження, визначені ст.66 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках індивідуальним сільським забудовникам та громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла та фінансово-кредитної допомоги, наданої суб’єктам малого і середнього підприємництва.
 6. Дозволити Департаменту фінансів облдержадміністрації за згодою районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад та рад об’єднаних територіальних громад на підставі спільних протокольних рішень про взаєморозрахунки проводити централізоване перерахування коштів отриманих субвенцій на проведення видатків з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, без розподілу їх між місцевими бюджетами, пропорційно за видами послуг.

Департамент фінансів облдержадміністрації може здійснювати протягом 2018 року перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету між місцевими бюджетами на надання пільг, субсидій, виплат та допомог населенню, виходячи з фактично нарахованих  обсягів відповідних пільг, субсидій, виплат та допомог населенню з наступним інформуванням обласної ради.

 1. Дозволити облдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в обласному бюджеті на 2018 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків обласного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету  на 2018 рік.

 1. У разі розподілу (перерозподілу) Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади обсягів дотацій, субвенцій дозволити облдержадміністрації в міжсесійний період вносити зміни у міжбюджетні трансферти та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів з наступним інформуванням обласної ради при затверджені звіту про виконання обласного бюджету за 2018 рік.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету  на 2018 рік.

 1. Затвердити обсяг трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам області на 2018 рік згідно з додаток 8 до цього рішення.

Дозволити Департаменту фінансів облдержадміністрації здійснювати протягом 2018 року перерозподіл трансфертів (субвенцій, додаткових дотацій) соціального характеру, передбачених у загальному фонді обласного бюджету місцевим бюджетам, між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих відповідних пільг, допомог та компенсаційних виплат населенню. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2018 рік.

 1. У процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетною програмою, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюються за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету  та фінансів.

 1. Якщо після прийняття обласною радою рішення про обласний бюджет на 2018 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. З метою реального забезпечення першим робочим місцем випускників вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації комунальної форми власності рекомендувати керівникам вказаних навчальних закладів вжити заходів щодо укладання угод з органами місцевого самоврядування (містами обласного значення, об’єднаними територіальними громадами) про оплату 50,0 відсотків регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2018-2019 навчальному році за кошти відповідних місцевих бюджетів.
 2. Дозволити облдержадміністрації здійснювати протягом 2018 року перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Перерозподіл бюджетних призначень здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

До прийняття змін до Порядку використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань передбачити кошти даної субвенції в сумі 16 560,8 тис.грн. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я».

Здійснити розподіл вказаних коштів між місцевими бюджетами (головний розпорядник – Департамент фінансів облдержадміністрації) на черговій сесії обласної ради чи у міжсесійний період за рішенням облдержадміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради  з питань бюджету та фінансів.

 1. Управлінню регіонального розвитку та будівництва облдерж-адміністрації – головному розпоряднику бюджетних коштів за КПКВК 1517462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» спрямовувати видатки на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та взяти до уваги те, що відповідно до пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету.

Замовники робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг зобов’язані виконати бюджетні зобов’язання  за бюджетними програмами спеціального фонду до кінця поточного бюджетного періоду в межах і за рахунок відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету, не допускаючи наявності за такими зобов’язаннями кредиторської заборгованості на початок наступного бюджетного періоду.

Перелік доріг, що пропонується для будівництва та капітального ремонту у 2018 році, погоджувати з постійними комісіями обласної ради з питань бюджету та фінансів і з питань будівництва, житлово-комунального господарства, природокористування та екології.

 1. Централізувати в обласному бюджеті кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження в сумі 4 654,4 тис.грн. до затвердження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Переліку об’єктів, засобів та препаратів, що фінансуються у 2018 році за рахунок цієї субвенції.

Після затвердження вищевказаного Переліку дозволити обласній державній адміністрації проводити розподіл зазначеної субвенції між головними розпорядниками коштів обласного бюджету та місцевими бюджетами за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Централізувати в обласному бюджеті кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа в сумі 14 808,1 тис.грн до затвердження Порядку та умов надання зазначеної субвенції у 2018 році.

Після затвердження вищевказаного Порядку дозволити обласній державній адміністрації проводити розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами області за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Затвердити порядок розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами області:

Із загального обсягу додаткової дотації встановити частку бюджетів районів та об’єднаних територіальних громад – 57,0 відсотків (районів – 28,5 відсотка, об’єднаних територіальних громад – 28,5 відсотка), обласного бюджету – 40,0 відсотків, міст обласного значення – 3,0 відсотка.

Здійснити розподіл додаткової дотації для бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та міст обласного значення пропорційно до приведеного розрахункового обсягу переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Приведений розрахунковий обсяг переданих видатків з утримання закладів освіти (зарплата та енергоносії) та охорони здоров’я (енергоносії)  визначити з урахуванням:

а) приведеного річного розрахункового фонду заробітної плати працівників навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103? Бюджетного кодексу України, крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції, розрахованого на основі:

 • штатної чисельності працівників навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103? Бюджетного кодексу України, крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції, станом на 01.12.2017;
 • середньомісячної заробітної плати одного працівника навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103? Бюджетного кодексу України, крім педагогічних працівників, заробітна плата яких фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції (окремо для міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад).

б) затверджених на 2017 рік в бюджетах міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв бюджетних установ галузей «освіта» та «охорона здоров’я» (з врахуванням дефіциту в коштах на такі видатки), фінансування яких, відповідно до статті 103? Бюджетного кодексу України, може здійснюватись за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

 1. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду з наступним інформуванням обласної ради.
 2. Розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. 27. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. 28. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

  Додаток 4 до рішення

Голова ради                              М.Загородний