Обласний бюджет

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  21 грудня 2018 року  № 26-23/2018

м. Хмельницький

Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік

Розглянувши подання обласної державної адміністрації, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

–  доходи обласного бюджету у сумі 7 526 263 835 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 6 817 072 350 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 709 191 485 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

–  видатки обласного бюджету у сумі 7 525 963 835  гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 6 762 870 450 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 763 093 385 гривень;

– повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 3 160 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету –  3 160 000 гривень;

– надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3 460 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 300 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 3 160 000  гривень;

– профіцит за загальним фондом обласного бюджету в сумі 53 901 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету в сумі 53 901 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,007 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

– резервний фонд обласного бюджету у розмірі 1 500 000 гривень, що становить 0,022 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

2.1. Сконцентрувати в обласному бюджеті кошти в сумі 200 767 905 гривень по головному розпоряднику бюджетних коштів – обласній раді за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» до їх розподілу разом з вільними лишками, що утворяться на 01.01.2019, на сесії обласної ради.

2.2 Сконцентрувати в обласному бюджеті кошти в сумі 9 229 400 гривень по головному розпоряднику коштів – обласній раді за КПКВК 0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» до їх розподілу разом з вільними лишками, що утворяться на 01.01.2019 року, на сесії обласної ради.

2.3. Сконцентрувати по Департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації за КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» обсяг коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності в сумі 2 735 300 гривень до затвердження Порядку та умов надання зазначеної субвенції у 2019 році.

Здійснити розподіл вказаних коштів між місцевими бюджетами після затвердження вищевказаного Порядку на черговій сесії обласної ради чи у міжсесійний період за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 2.4. Сконцентрувати по Департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації  за КПКВК 0611161 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти» обсяг коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів в сумі 2 964 300 гривень.

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, у разі виникнення потреби, здійснити розподіл вказаних коштів між місцевими бюджетами на черговій сесії обласної ради чи у міжсесійний період за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

2.5. Сконцентрувати в обласному бюджеті кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа в сумі 25 597 100 гривень до затвердження Порядку та умов надання зазначеної субвенції у 2019 році.

Після затвердження вищевказаного Порядку дозволити обласній державній адміністрації проводити розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами області за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

2.6. Сконцентрувати по Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» (виконавець – Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації) цільові кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу в сумі 6 379 416 гривень.

Здійснити перерозподіл вказаних коштів на черговій сесії обласної ради для міського бюджету м. Хмельницький, за умови документального підтвердження готовності приміщення і кваліфікованих працівників в Хмельницькій міській лікарні для проведення процедури гемодіалізу.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

3.1. Дозволити Департаменту фінансів облдержадміністрації здійснювати протягом 2019 року перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету між місцевими бюджетами на надання пільг, субсидій, виплат та допомог населенню, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, виплат та допомог населенню з наступним інформуванням обласної ради.

3.2. Дозволити облдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в обласному бюджеті на 2019 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків обласного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих бюджетів, та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2019 рік.

3.3. У разі розподілу (перерозподілу) Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади обсягів дотацій, субвенцій дозволити облдержадміністрації в міжсесійний період вносити зміни у міжбюджетні трансферти та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету,  місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів з наступним інформуванням обласної ради при затвердженні звіту про виконання обласного бюджету за 2019 рік.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2019 рік.

3.4. Дозволити Департаменту фінансів облдержадміністрації здійснювати протягом 2019 року перерозподіл трансфертів (субвенцій, додаткових дотацій) соціального характеру, передбачених у загальному фонді обласного бюджету місцевим бюджетам, між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих відповідних пільг, допомог та компенсаційних виплат населенню.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2019 рік.

3.5. Затвердити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами області, здійснений відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією Порядку, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 листопада 2018 року № 832/2018-р, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Визначити, що розподіл додаткової дотації набирає чинності після погодження Кабінетом Міністрів України Порядку розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

 1. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку наздійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об`єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об`єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 29 823 130 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2019 рік додоходів належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України (крім пункту 111 частини 1 цієї статті).
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені пунктом 111 частини 1 статті 97 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та повернення кредитів, наданих з обласного бюджету у минулих роках на виконання регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області.

 1. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів акредитації.

 1. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду з наступним інформуванням обласної ради.
 2. Надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, позики напокриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, з наступним інформуванням обласної ради.
 3. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до обласного бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

6) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. У процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетною програмою, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюються за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Якщо після прийняття обласною радою рішення про обласний бюджет на 2019 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. З метою реального забезпечення першим робочим місцем випускників вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-IV рівнів акредитації комунальної форми власності рекомендувати керівникам вказаних навчальних закладів вжити заходів щодо укладання угод з органами місцевого самоврядування (міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад) про оплату регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2019-2020 навчальному році за кошти відповідних місцевих бюджетів.
 2. Установити, що це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Відділу з питань внутрішньої політики, адміністративно-територіального устрою та інформаційного забезпечення обласної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. 18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Перший заступник голови ради                                                                                   Н. Андрійчук

 

Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7