Обласний бюджет

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ скликання

Рішення

від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016

м.Хмельницький

Про обласний бюджет на 2017 рік

Розглянувши подання обласної державної адміністрації, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

–  доходи обласного бюджету в сумі 6 293 715,3 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 6 135 798.8 тис. грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету 157 916,5 тис. грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки обласного бюджету у сумі 6 293 415,3  тис. грн, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету  6 070 811,8 тис. грн, видатки спеціального фонду обласного бюджету 222 603,5 тис. гривень;

– повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 1 252,0 тис. грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 1 252,0 тис. гривень;

– надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 552,0 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 300,0 тис. грн та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету –  1 252,0 тис. гривень;

– профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 64 687,0 тис. грн згідно з додатком 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 64 687,0 тис. грн, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 6 070 811,8 тис. грн та спеціальному фонду 222 603,5 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів обласного бюджету в сумі 400,0 тис. гривень.
 3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України місцевим бюджетам області на 2017 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

Відповідно до висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 16.12.2016 сконцентрувати фінансовий ресурс на капітальні видатки в сумі 71 643,1 тис. грн за КПКВК 0118600 «Інші видатки» по головному розпоряднику коштів – обласна рада, до їх розподілу на черговій сесії обласної ради згідно з чинним законодавством.

 1. Затвердити на 2017 рік резервний фонд обласного бюджету в сумі 500,0 тис. гривень.
 2. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– соціальне забезпечення (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (2620);

 – підготовка кадрів вищими навчальними закладами I – IV рівнів акредитації.

 1. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 86 043,6 тис.грн згідно з додатком 7 до цього рішення.
 2. Надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу, на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, з наступним інформуванням обласної ради.
 3. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2017рік до доходів належать надходження, визначені ст.66 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та 71 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках індивідуальним сільським забудовникам та громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла та фінансово-кредитної допомоги, наданої суб’єктам малого і середнього підприємництва.
 6. Дозволити Департаменту фінансів облдержадміністрації за згодою районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад та рад об’єднаних територіальних громад на підставі спільних протокольних рішень про взаєморозрахунки проводити централізоване перерахування коштів отриманих субвенцій на проведення видатків з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, без розподілу їх між місцевими бюджетами, пропорційно за видами послуг.

Департамент фінансів облдержадміністрації може здійснювати протягом 2017 року перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету між місцевими бюджетами на надання пільг, субсидій, виплат та допомог населенню, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, виплат та допомог населенню з наступним інформуванням обласної ради.

 1. Дозволити облдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та місцевих бюджетів понад обсяги, враховані в обласному бюджеті на 2017 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків обласного бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та місцевих бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2017 рік.

 1. Розгляд питань про капітальні видатки, що пов’язані з будівництвом, а також розподіл коштів екологічного податку, які будуть проводитися у міжсесійний період, проводити тільки за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології.
 2. У разі розподілу (перерозподілу) Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади обсягів дотацій, субвенцій дозволити облдержадміністрації в міжсесійний період вносити зміни у міжбюджетні трансферти та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, місцевими бюджетами:

– щодо субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту та на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – з наступним інформуванням обласної ради;

– щодо інших трансфертів – за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів з наступним інформуванням обласної ради при затверджені звіту про виконання обласного бюджету за 2017 рік.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2017 рік.

 1. Затвердити обсяг трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам області на 2017 рік згідно з додатком 8 до цього рішення.

Дозволити Департаменту фінансів облдержадміністрації здійснювати протягом 2017 року перерозподіл трансфертів (субвенцій, додаткових дотацій) соціального характеру, передбачених у загальному фонді обласного бюджету місцевим бюджетам, між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих відповідних пільг, допомог та компенсаційних виплат населенню. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2017 рік.

 1. У процесі виконання обласного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Департамент фінансів облдержадміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетною програмою, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень здійснюються за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Якщо після прийняття обласною радою рішення про обласний бюджет на 2017 рік повноваження на виконання функцій передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. На виконання вимог статті 20 Бюджетного кодексу України та пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України встановити застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні обласного бюджету, починаючи з його складання на 2017 рік.
 2. До прийняття Порядку використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з метою забезпечення цільового використання коштів, передбачити їх за КПКВК 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» в сумі 16 605,4 тис. гривень.

Здійснити розподіл даних коштів на черговій сесії обласної ради чи  у міжсесійний період за рішенням облдержадміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. До прийняття Порядку використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, з метою забезпечення цільового використання коштів, передбачити їх за КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти» в сумі 5 259,7 тис. гривень.

Здійснити розподіл цих коштів на черговій сесії обласної ради чи у міжсесійний період за рішенням облдержадміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань бюджету та фінансів.

 1. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право Департаменту фінансів облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду з наступним інформуванням обласної ради.
 2. 24. Розпорядникам коштів обласного бюджету та рекомендувати районним, міським, селищним, сільським радам та радам об’єднаних територіальних громад забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. 25. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. 26. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію обласної ради з питань бюджету.

Додаток 4 до рішення

 

 Перший заступник голови ради                                             Н.Андрійчук

Поля позначені (*) зірочкою обов'язкові для заповнення

Зверніть увага! Закон України Про звернення громадян.

×