20 років на захисті прав найманих працівників Хмельниччини

У листопаді 1998 року відповідно до статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» Президентом України було утворено Національну службу посередництва і примирення, як постійно діючий держаний орган, покликаний сприяти поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), прогнозувати та сприяти своєчасному їх вирішенню, здійснювати посередництво під час вирішення таких спорів (конфліктів).

У той час на території Хмельницької області забезпечення виконання цих завдань покладалось на Західне регіональне відділення НСПП з центральним представництвом у місті Львові. Проте, практика вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому та територіальному рівнях засвідчила потребу удосконалення діяльності НСПП. Тому Указом Президента України від 30 грудня 2000 року в Автономній  Республіці  Крим та областях були утворені відділення Національної служби посередництва і примирення.

Зокрема, з січня 2001 року у Хмельницькій області свої повноваження здійснює структурний підрозділ Національної служби посередництва і примирення – відділення НСПП в Хмельницькій області, діяльність якого спрямована на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) шляхом вдосконалення системи превентивних заходів з метою недопущення розвитку конфліктних ситуацій, а в разі їх виникненні, здійснення посередництва у їх вирішенні. У результаті діяльності відділення із запобігання виникненню колективних трудових спорів за 20 років вдалося попередити переростання у колективні трудові спори (конфлікти) 388 конфліктних ситуацій.

Разом з тим, упродовж 1998-2001 років на території області зафіксовано 27 колективних трудових спори (конфлікти), вирішенню яких сприяло Західне регіональне відділення НСПП, а за період роботи відділення НСПП в Хмельницькій області (2001 та 10 місяців 2018 року) кількість таких спорів становить 51.

Усього за 20 років роботи Служби на теренах Хмельниччини було вирішено 78 колективних трудових спори (у середньому по 4 спори на рік), що для невеликої аграрної області, де практично відсутні потужні промислові підприємства, є досить вагомим показником. Найбільша кількість колективних трудових спорів зареєстрована у 2000, 2005 та 2015 роках (4-9 спорів на рік).

Участь у зазначених колективних трудових спорах (конфліктах) прийняли майже 25,2 тис. найманих працівників із 145 вимогами, більшість яких, виникали щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту та невиконання вимог законодавства про працю, тощо.

Одним із основних чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що був причиною виникнення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями, це заборгованість із виплати заробітної плати.

У взаємодії з органами місцевої виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та організаціями роботодавців, по колективних трудових спорах, вирішенню яких сприяло відділення, та внаслідок здійснення заходів із запобігання їх виникненню, було погашено заборгованості із виплати заробітної плати на загальну суму 100,8 млн. грн., що була причиною виникнення розбіжностей соціально-трудового характеру та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Значною мірою позитивний результат цієї роботи був забезпечений завдяки спільним зусиллям соціальних партнерів та відділення НСПП. Адже всі ми працюємо задля однієї спільної мети – досягнення соціальної стабільності у трудових колективах області.

Одним із важливих складників у діяльності відділення є спрямування його роботи на взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців та профспілок. З цією метою відділенням НСПП укладено 10 Угод про співпрацю та взаємодію, зокрема, з Федерацією профспілок Хмельницької області, галузевими профспілковими організаціями працівників культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, будівництва, об’єднанням роботодавців Хмельницької області та ін. Готовність до подальшої співпраці у стабілізації соціально-трудових відносин висловили ряд інших зацікавлених структур, з якими заплановано укласти подібні угоди.

Після вступу у дію Закону України «Про соціальний діалог в Україні» в 2011-20014 роках проведено 28 засідань комісії Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців. За результатами цієї роботи визнано репрезентативними 26 організації профспілок, 1 організацію роботодавців Хмельницької області та 1 об’єднану організацію роботодавців Хмельницької області, уповноваженим представникам яких, видані свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні. Після закінчення 5-ти річного терміну свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності, у 2016-2018 роках Відділенням проведено 26 засідань комісії Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, за результатами яких 24 організації профспілок, 1 організація роботодавців Хмельницької області та 1 об’єднана організація роботодавців Хмельницької області підтвердили репрезентативність, про що головам організацій видані відповідні Свідоцтва.

Впроваджуючи норми Закону України «Про соціальний діалог в Україні», з метою об’єднання зусиль сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, відділення НСПП спрямовує свою діяльність на підвищення рівня правової обізнаності сторін соціального діалогу на територіальному рівні, шляхом проведення навчально-практичних семінарів, виступів на радіо і телебаченні та опублікуванням статей, аналітичних матеріалів у друкованих виданнях.

Істотний внесок у поліпшення стану соціально-трудових відносин у колективах області та забезпечення оперативного інформування конфліктних ситуацій, здійснюють представники позаштатних інституцій НСПП – завідувачі 26-ти інформаційно-консультаційних центрів НСПП, які діють у 20-ти районних центрах та 6-ти містах обласного значення, 11 трудових арбітрів та 4 незалежних посередника.

Виконуючи покладені на Службу завдання, відділення НСПП в Хмельницькій області і надалі буде захищати соціально-економічні права найманих працівників і сприяти покращенню взаємодії сторін соціального діалогу, з метою підвищення рівня соціальної стабільності на теренах області та й у державі в цілому.

За матеріалами Хмельницького відділення НСПП

попередня статтяДецентралізація має стати незворотною – Президент
наступна статтяВідзначили кращих працівників культури та майстрів народного мистецтва Хмельниччини