На Хмельниччині з робочим візитом перебуває Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов

Сьогодні голова обласної ради Віолета Лабазюк спільно з головою обласної державної адміністрації Сергієм Гамалієм зустрілися з головою Державної архівної служби України Анатолієм Хромовим, який перебуває з робочим візитом на Хмельниччині.

Голова обласної ради Віолета Лабазюк зазначила, що за результатами  завершення адміністративно-територіальної реформи на базі трьох райдержадміністрацій сьогодні функціонують архівні відділи зі штатним розписом в кількості 23 штатних одиниць, а також 6 архівних відділів у Хмельницькій, Кам’янець-Подільській, Шепетівській, Нетішинській, Старокостянтинівській та  Деражнянській міських радах. Окрім того, шляхом заміни розпорядника коштів з районних рад на селищні, міські ради територіальних громад, завдяки чому вдалося зберегти мережу трудових архівів та всю штатну чисельність в кількості 43 штатних одиниць.

«Обласна рада є власником майнового комплексу, де розташований державний архів області. У рамках прийнятої радою обласної програми розвитку архівної справи на 2018-2021 роки, протягом останніх років було спрямовано понад 1 млн. грн на фінансування заходів із забезпечення охорони будівель архіву та забезпечення цілодобового пожежного спостереження. Планується радою прийняти нову Програму розвитку архівної справи на 2022-2025 роки, де буде продовжено виконання основних завдань Програми для досягнення її мети – збереження духовної і культурної спадщини Подільського краю та значної частини території України, що входила свого часу до складу Подільської губернії, створення інформаційного поля для здійснення досліджень з історії Поділля, задоволення соціально-правових запитів громадян», – сказала Віолета Олександрівна.

Під час зустрічі учасники обговорили питання розвитку архівної справи та організації роботи архівних установ Хмельниччини в умовах змін адміністративно-територіального поділу та реалізації реформи децентралізації влади, а також архівні аспекти цифровізації, основні напрямки роботи архівів та забезпечення доступу громадянам України і світовій спільноті до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у Державному архіві Хмельницької області.

Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов подякував керівництву регіону за конструктивну зустріч, на якій обговорили діяльність архіву області. Водночас, він наголосив, що поставлені Державною архівною службою України завдання та пріоритети перед регіональними архівами, державним архівом Хмельницької області успішно реалізуються. З іншого боку, архівною службою ініціюємо  налагодження співпраці архіву  з українськими та іноземними партнерами щодо забезпечення технікою і кадрами процеси оцифрування і репрезентації найбільш запитуваних документів, які цікавлять наших користувачів. Це, зокрема, пошук родоводу та власного коріння, що свідчить, своєю чергою, про утвердження громадського суспільства.

Під час спілкування було приділено увагу проблемам архівної справи. Зокрема, у процесі адміністративно-територіальної реформи у зв´язку зі скороченням кадрів частково втрачено кадровий потенціал архівної галузі, водночас  навантаження на працівників залишилося незмінним.

Наразі проводиться робота над вдосконаленням реформованої архівної галузі області та над покращенням матеріально-технічного забезпечення.

Голова Укрдержархіву також поділився найближчими планами щодо реформування архівної галузі.

У рамках робочого візиту очільник Укрдержархіву поспілкувався із колективом державного архіву області та архівістами Хмельниччини, оглянув приміщення обласного архіву для зберігання архівних документів, ознайомився із деталями реставрації документів, що постраждали у пожежі 2003 року в Кам’янці-Подільському міському архіві.

Анатолій Хромов висловив переконання, що архівні установи мають активніше популяризувати архівну справу. Зокрема він наголосив на важливості екскурсійної діяльності для державних архівних установ.

Планується ознайомлення очільника Укрдержархіву з діяльністю Кам´янець-Подільського міського та районного архівів.

Довідка.

Сьогодні Державний архів Хмельницької області є одним із найбільших за кількістю справ обласним архівом України. У сховищах Держархіву зберігається понад 2,5 млн. справ за період з XVІ століття, а також інших документів, нагромаджених у процесі документування правовідносин юридичних і фізичних осіб.

Основними завданнями архіву є реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства; внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться; проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду у практику діяльності архівних установ; здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Обсяг фондів: 8218 фондів (518 – фондів дорадянського періоду, 5682 – фондів радянського періоду, 2018 – фондів партійних), 2038148 справ за 1537-2017 рр., у т.ч.:

  • Кінодокументів 8 од.зб. за 1944-1993 рр.;
  • 2495 од.зб. 82 фондів особового походження видатних особистостей;
  • 258 од.зб. науково-технічної документації за 1958-1990 рр.;
  • Фотодокументів 44523 од.обл. 1917-2019 рр.;
  • Фонодокументів 769од.зб. за 1957-2020 рр.;
  • Відеодокументів 199 од.зб. 1990, 1993, 1996-2007 рр.;
  • 10870 книг з метричними записами за 1717-1942 роки.;
  • 39137 ідентифікованих погорілих справ.

У фонді науково-довідкової бібліотеки архіву  нараховується понад 40 тис. книг, брошур, періодичних видань, з яких більше 11 тис. журналів, 1,6 тис комплекти річних підшивок районних та місцевих газет з 1944 р. по сьогодні та 5 назв районних газет, які виходили під час окупації області з 1941 р. по 1944 р.

Держархівом області протягом трьох років здійснюється активна міжнародна діяльність, а саме:

– з музеєм Голокосту у Вашингтоні (США)― виявлення документів єврейської національності, Голокосту на території області;

– з громадською організацією ,,Взаєморозуміння та примирення” (Німеччина) – здійснення робіт щодо цифровізації документів;

– з фундацією ,,Збережемо спадщину” (Польща) ― виявлення документів польської національності;

– з Краківською академією знань (Польща), робота з науково-дослідної діяльності;

– з генеалогічним бюро ,,FAMILY FREE” (Будапешт,Угорщина), здійснення робіт з генеалогічних дослідженнь;

– з міжнародною організацією ,,Червоного Хреста”, виконання досліджень з розшуку осіб;

– з Інститутом національної пам’яті Польщі, Комісією з переслідування злочинів проти польського народу, здійснення  робіт з  цифровізації фонду Р-6193 ,,Управління служби безпеки України у Хмельницькій області”;

– з неприбутковою корпорацією Family Search International (штат Юта, США), виконання робіт з створення та спільного використання цифрових копій;

– Національним архівом Грузії, здійснення науково-дослідної діяльності та обмін досвідом.

На сьогоднішній день наповнюють архівний фонд ДАХмО 1408 архівних підрозділів.

попередня стаття4-20 жовтня – четверта хвиля онлайн-тренінгів для старост. Розпочалася реєстрація
наступна статтяВіолета Лабазюк: Молодіжні ради об’єднують небайдужих молодих людей, які готові спільно працювати над поліпшенням життя в своїх регіонах