Обласна рада затвердила чотири нових регіональних програми

За відповідні рішення проголосувала більшість депутатів на пленарному засіданні одинадцятої чергової сесії 23 березня.

Зокрема, депутати затвердили обласну програму сприяння якісній бойовій підготовці військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької області на 2017 рік.

Програмою передбачено заходи щодо сприяння бойовій підготовці військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької області, для виконання ними завдань з підвищення обороноздатності держави, а також для підтримання встановленої бойової готовності.

Обласні обранці затвердили також Програму розвитку агропромислового комплексу області на 2017-2021 роки.

Метою програми є визначення пріоритетів, завдань та заходів, що сприятимуть стабільному розвитку галузей АПК області та забезпеченню продовольчої безпеки регіону.

Суттєві видатки заплановано витратити за напрямками: часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор) – 60 млн грн, часткова компенсація вартості, технологічного та допоміжного обладнання з переробки та заготівлі сільськогосподарської продукції – 28 млн грн, створення мережі місцевих заготівельно-збутових постачальницьких об’єднань сільськогосподарських товаровиробників всіх форм господарювання на кооперативних засадах – 13 млн грн.

Фінансування обласної програми АПК здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів – 70 млн грн, інших джерел – 50 млн грн.

Затвердили депутати й програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки.

Метою Програми є консолідація зусиль усіх гілок влади та суб’єктів малого та середнього підприємництва, представників підприємницької громадськості, науковців з метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та покращення ділового клімату для забезпечення сталого економічного розвитку.

Пріоритетними завданнями визначено створення чітких і прозорих механізмів регулювання підприємницької діяльності, забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу, спрощення процедур надання адміністративних послуг, у тому числі шляхом запровадження автоматизованої електронної взаємодії між державними органами, дебюрократизація обслуговування громадян та представників бізнесу, поглиблення процесу легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати праці, стимулювання розвитку підприємництва за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучених фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, створення позитивного іміджу підприємництва, вдосконалення системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва, підвищення фахового та менеджерського рівня працівників сфери малого та середнього підприємництва.

Окрім того, схвалили депутати Програму підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки, метою якої є згуртування зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, населення та обслуговуючих об’єднань та установ для реалізації комплексу заходів з модернізації систем енергозабезпечення в усіх секторах життєдіяльності області, скорочення втрат тепла та електричної енергії, заощадження коштів на утримання та експлуатацію житла, закладів бюджетної сфери та об`єктів комунальної власності, відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії.

Пріоритетні завдання Програми – стимулювання населення – фізичних осіб, ОСББ, ЖБК до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, сприяння розвитку енергоефективного будівництва і реконструкції житлового фонду, зменшення споживання енергоресурсів об’єктами бюджетної сфери, скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення культури енергоспоживання, залучення державних та інвестиційних коштів на будівництво об’єктів альтернативної енергетики, впровадження заходів з енергозбереження.

Відеотрансляція засідання

попередня статтяВизначено склад комісії з проведення конкурсного добору на посади директорів закладів обласної комунальної власності
наступна статтяПродовжується реалізація проекту «Староста та громадськість: виклики сьогодення»