Уряд ухвалив проєкт ЗУ «Про інноваційні парки»

Урядом ухвалено проєкт Закону України «Про інноваційні парки», який розробило Міністерство освіти і науки України з метою визначення правових та організаційних засад створення і функціонування інноваційних парків на території України для забезпечення розвитку економіки України інноваційним шляхом.

Доцільність прийняття законопроєкту обумовлена необхідністю законодавчо врегулювати функціонування інноваційних парків в Україні, розвиток мережі інноваційної інфраструктури та взаємодії її елементів.

Українська економіка нині потребує системних зрушень у сфері інноваційної діяльності, що повинні бути спрямовані на створення умов для розвитку інноваційної екосистеми, поєднання наукового та промислового потенціалу, активізацію міжнародної співпраці у сфері інноваційної діяльності, забезпечення трансферу технологій і комерціалізації наукових результатів, збільшення обсягу інноваційної продукції та реалізації продукції з високою прибутковістю.

Законопроєкт пропонує:

вдосконалити законодавчу базу у сфері інноваційної діяльності та систематизувати різні види парків;
визначити мету, завдання та функції, а також послуги, які можуть надаватись інноваційними парками;
створити сприятливі умови для провадження інноваційної діяльності інноваційними парками;
визначити чіткий механізм щодо державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності шляхом визначення видів фінансової підтримки, що може надаватись інноваційним паркам.

За інформацією Міністерства освіти та науки України