Віолета Лабазюк: «Від отримання якісної освіти залежить майбутнє нашої держави»

Перебуваючи з робочою поїздкою у місті Кам´янець-Подільський голова обласної ради Віолета Лабазюк відвідала заклади освіти, які знаходяться на території міста.

Спільно з членами Консультативної ради сприяння захисту інтересів ветеранів військових конфліктів та зі своїм заступником голова обласної ради побувала у Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Ліцей розташований на території Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту при закладі вищої освіти «Подільський державний університет». Заклад функціонує понад 20 років. Біля витоків його заснування стояли справжні патріоти, професіонали, люди, не байдужі до майбутнього Збройних сил України. У ліцеї створений і діє орган учнівського самоврядування – молодіжний парламент.

Мета діяльності навчального закладу – підготовка кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів і надання допомоги сімям, які потребують соціального захисту.

За роки існування заклад випустив 2458 ліцеїстів, з них 1365 – продовжили навчання у ВНЗ Міністерства оборони України та інших силових структур держави, 938 – пішли навчатися у цивільні ВНЗ країни, 52 – продовжили службу за контрактом.

За роки існування ліцей став потужним навчальним закладом нового типу на Хмельниччини, первинною ланкою в системі військової освіти, центром військово-патріотичного виховання молоді, школою мужності та фізичного гарту, першим життєвим кроком ліцеїстів до професійного становлення та життєвим орієнтиром морально-етичного зростання.

Ознайомилися посадовці із матеріально-технічною базою ліцею, в якому створені всі відповідні умови для навчання і перебування здобувачів освіти та військово-фізичної підготовки.

Відвідала голова обласної ради Віолета Лабазюк та її заступник Валентин Соколюк Кам´янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Ректор університету, доктор історичних наук, професор Сергій Копилов ознайомив гостей із матеріально-технічною базою закладу освіти, його столітньою історією та окремими навчально-науковими лабораторіями.

Посадовці відвідали Музей історії університету, Лабораторію цифрової економіки та оглянули експозицію навчально-наукової лабораторії етнології.

Під час спілкування із науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти Віолета Лабазюк акцентувала увагу на нагальних питаннях розвитку закладів освіти Хмельниччини.

«Депутатський корпус обласної ради відкритий до співпраці та у межах своїх повноважень готовий долучатися до ініціатив освітян з метою удосконалення умов надання студентам освіти. Адже саме від отримання якісної освіти залежить майбутнє нашої держави», – зазначила Віолета Лабазюк.

Разом з тим, Віолета Лабазюк розповіла про основні напрями діяльності обласної ради восьмого скликання та основні напрямки розвитку області у наступному році. Учасники зустрічі мали можливість поставити запитання і отримати на них змістовні відповіді.

Кам´янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка є закладом вищої освіти державної форми власності IV рівня акредитації, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України.

За роки свого існування університет підготував понад 55 тисяч фахівців для дошкільних, загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та інших галузей національного господарства, понад 350 докторів і кандидатів наук, отримав низку вітчизняних і міжнародних відзнак.

До структури університету входять 8 факультетів, 37 кафедр. Загалом університет здійснює підготовку 4295 здобувачів за освітніми ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» (денної та заочної форм навчання) за 36 спеціальностями.

Освітній процес в університеті забезпечують 370 науково-педагогічних працівників, з яких 343 – штатні працівники кафедр, 27 працюють за сумісництвом. З-поміж науково-педагогічних працівників – 48 докторів наук, професорів і 266 кандидатів наук, доцентів.

Бібліотечний фонд університетської бібліотеки нараховує 1036508 примірників, зокрема: наукової літератури – 363104, навчальної – 522717, іншої – 150687 примірників. Фонд електронних видань становить 49910 назв. До інституційного репозитарію університету внесено 3992 документи. До електронного каталогу введено 308147 назв, 549374 примірники літератури.

попередня статтяОбласна бібліотека для дітей серед кращих бібліотек України
наступна статтяГолова обласної ради висловила підтримку головам районних рад з приводу проблем, що склалися на сучасному етапі децентралізації