Всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: історичний та психолого-педагогічний аспекти»

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні протягом останнього десятиліття, зумовлюють необхідність розв’язання проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я рідного народу. Тому педагогічні колективи закладів освіти повинні ефективно вирішувати складні завдання патріотичного виховання дітей та молоді, які знайшли відображення в офіційних документах України.

14 лютого на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: історичний та психолого-педагогічний аспекти».

З вітальним словом до учасників конференції звернулася ректор академії Інна Шоробура.

Під час пленарного засідання було заслухано доповіді на актуальні проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Зокрема, «Національно-патріотичне виховання студентської молоді в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії», «Національно-патріотичне виховання молоді в умовах державотворчих процесів», «Національно-патріотичне виховання студентської молоді», «Система просвітницької роботи з батьками «Любов до Батьківщини починається з родини», «Сучасні підходи до організації краєзнавчої роботи зі школярами». Учасники конференції висловили переконання, що планомірна, систематична робота закладів освіти у контексті національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є необхідною умовою не тільки формування високоосвіченої, духовної, патріотичної молоді, а й та гарантією миру та злагоди на українській землі.

За матеріалами конференції  опубліковано збірник наукових статей.

За матеріалами Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії