Проаналізовано стан будівництва, ремонту, утримання доріг загального кори­стування державного та місцевого значення на території області у 2020 ро­ці

438

Під час засідання колегії за участі голови обласної ради Віолети Лабазюк члени колегії проаналізували стан будівництва, ремонту, утри­мання доріг загального користування державного та місцевого значення на території Хмельницької області у 2020 році.

З інформацією виступив начальник управління інфраструктури облдержадміністрації Василь Остапчук.

За станом на 01 січня 2021 року мережа автомобільних доріг загального користу­вання Хмельницької області становить 7189,4 км, у тому числі: 2101,6 км (29,2%) – дороги державного та 5087,8 км (70,8%) – місцевого значення.

У 2020 році запланований обсяг фінансування робіт з будівництва, рекон­струкції, капітального, поточного середнього ремонтів, експлуатаційного утри­мання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користу­вання державного та місцевого значення (у тому числі вулиць і доріг комуналь­ної власності у населених пунктах) становив 6 531,37 млн гривень.

   За словами Василя Остапчука, у минулому році на утримання та ремонт доріг загального користування державного значення з державного бюджету передбачено 5 677,5 млн грн, у тому числі: на будівництво та реконструкцію – 190,1 млн грн; капітальний ремонт – 1 804,3 млн грн; поточний середній ремонт – 3 376,7 млн грн; експлуа­таційне утримання та поточний дрібний ремонт – 306,4 млн гривень.

У 2020 році виконано роботи з:

– будівництва обходу м. Дунаївці на ділянці дороги Т-23-08 Гуків – Ду­наївці – Могилів-Подільський – державна дорога Н-03 Житомир – Чернівці протяжністю 3,1 кілометра загальною вартістю робіт 187,3 млн грн; проєктно-вишукувальних робіт майбутніх років з будівництва та реконструкції на суму 1,5 млн грн;

– капітального ремонту 11 об’єктів дороги М-12 протяжністю 27,4 км; шість об’єктів та одного мосту дороги Н-03 протяжністю 10,6 км; одного об’єкта дороги Т-06-12 протяжністю 2,4 км, виготовлення проєктно-кошторисної документації на чотири об’єкти з капітального ремонту; проведення проєктно-вишукуваль­них робіт майбутніх років з капітального ремонту на загальну суму 1 746,5 млн грн;

– поточного середнього ремонту шести об’єктів дороги М-12 протяжністю 28 км; 12 об’єктів дороги Н-03 протяжністю 43,7 км; двох об’єктів дороги Р-48 протяжністю 67,3 км; одного об’єкта дороги Р-50 протяжністю 4,9 км; шести ділянок територіальних доріг протяжністю 71,8 км; виготовлення проєктно-кошто­рисної документації на сім об’єктів з поточного середнього ремонту загальною вартістю 3250,4 млн гривень.

Загалом із запланованих 51 об’єкта введено в експлуатацію 47 (92%), з них: будівництво та реконструкція – один об’єкт; капітальний ремонт – 19 та 27 об’єктів з поточного середнього ремонту. На двох об’єктах з капітального та двох поточного середнього ремонтів розпочато роботи, завершення яких заплановано на 2021 рік.

На експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загаль­ного користування державного значення витрачено 297,9 млн грн, що становить 98% від планового обсягу, із них на ліквідацію ямковості та інших руйнувань дорожнього одягу автодоріг витрачено 139 млн гривень.

Зокрема, ліквідовано ямковість на 1153,3 км доріг (200331 м2) або 98% від загальної протяжності уражених ямковістю доріг.

З метою забезпечення безпеки руху виконано заходи на загальну суму 27,6 млн грн, зокрема: встановлено 3583 дорожніх знаки; виконано розмітку 855 км проїзної частини автомобільних доріг; поновлено 529 пішохідних пере­ходів, 815 напрямних стовпчиків; 3,011 км бар’єрного, 138 погонних метрів пі­шохідного огородження, відремонтовано 6,97 км бар’єрного огородження; збу­довано 0,392 км, відремонтовано 0,4 км тротуарів; вирубано 309,8 км порослі.

Як зазначив доповідач, Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” для Хмельницької області передбачалася субвенція з державного бюджету місце­вим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – субвенція) на суму 853,9 млн гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1085 “Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорож­нього фонду” із загальної суми субвенції 84,1 млн грн (11%) спрямовано на дороги комунальної власності, 769,8 млн грн (89%) – на дороги загального користування місцевого значення.

При цьому на капітальний ремонт доріг місцевого значення передбачено 11,4 млн грн, у тому числі на виготовлення проєктної документації – 2,6 млн грн, поточний середній ремонт – 570,7 млн грн (54 об’єкти протяжністю 129,5 км), поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 187,7 млн гривень.

Торік виконано роботи з капітального ремонту та проєктування, поточ­ного середнього ремонту на загальну суму 577,1 млн грн, що становить 99% від запланованого обсягу, у тому числі:

– виготовлено проєктно-кошторисну документацію на об’єкти капітального ремонту на суму 0,6 млн грн;

– проведено капітальний ремонт ділянки С 230710 Хотень Другий – Плужне з км 4+500 по км 6+500, загальною вартістю виконаних робіт 8,8 млн грн, введено в експлуатацію ділянку протяжністю 2 км;

– проведено поточний середній ремонт 54 об’єктів на дорогах загального користування місцевого значення протяжністю 122,5 км та 11 мостів протяж­ністю 181 погонний метр на суму 565,4 млн грн;

– розпочато поточний середній ремонт моста протяжністю 18 метрів на ділянці дороги С 231019 Ярославка (Старокостянтинів – Шрубків) км 4+294, загальна вартість виконаних робіт становить 2,3 млн гривень. Завершення робіт заплановано на 2021 рік.

Також, за словами Василя Остапчука, відповідно до Програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Хмельницької області на 2020-2022 роки проведено капітальний та поточний середній ремонти вулиць і доріг кому­нальної власності у центрах територіальних громад – 41 об’єкт площею 110 517,02 м2 або 18,9 км (84,1 млн грн).

Загальний обсяг використаних коштів на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місце­вого значення становить 187,1 млн грн (99,7%), у тому числі на:

-ліквідацію ямковості покриття та інших руйнувань дорожнього одягу автодоріг витрачено 137,1 млн грн;

– заходи з організації та безпеки руху – 10,4 млн гривень. За рахунок зазна­чених коштів встановлено та замінено 2694 дорожніх знаки, 578 напрямних стовпчиків, встановлено та відремонтовано 6000 метрів погонних бар’єрного огородження, вирубано 195 км порослі в межах смуг відведення автомобільних доріг;

– супутні роботи з експлуатаційного утримання – 39,6 млн грн, у тому числі: проведено роботи з відновлення профілю узбіч та водовідведення, поточний дріб­ний ремонт лінійних будівель та штучних споруд; виготовлено про­єктно-кошто­рисну документацію; здійснено підготовку до роботи в осінньо-зимо­вий період 2020/2021 року (заготівля відсіву, піску та технічної солі) та інші роботи.