Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія: сплав досвіду та вимог сучасності

Комунальний заклад освіти обласної ради – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія за 100-річну діяльність на теренах краю зазнала чимало змін, пройшовши шлях від педагогічних курсів до академії з невідокремленим структурним підрозділом фаховим педагогічним коледжем.

Підготовлено тисячі фахівців з різних галузей знань і спеціальностей, які працюють у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти.

Академія володіє правом набору абітурієнтів фахової передвищої освіти та на бакалаврському, магістерському і освітньо-науковому рівнях вищої освіти за сімома галузями знань (01 Освіта/Педагогіка, 02 Культура і мистецтво, 03 Гуманітарні науки, 05 Соціальні і поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 23 Соціальна робота, 24 Сфера обслуговування).

У закладі освіти реалізуються наступні освітні програми:

  • на рівні фахової передвищої освіти: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» і «Середня освіта (Музичне мистецтво)»;
  • на першому (бакалаврському) рівні: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Мова і література (англійська))», «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська))», «Середня освіта (Історія)», «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Соціальна робота», «Туризм», «Психологія», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Культурологія»;
  • на другому (магістерському) рівні: «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Мова і література (англійська))», «Середня освіта (Історія)», «Середня освіта (Музичне мистецтво)», «Освітні, педагогічні науки», «Менеджмент»;
  • на освітньо-науковому рівні: «Освітні, педагогічні науки».

Постійно зміцнюється навчально-матеріальна база Академії. У закладі функціонує відділ аспірантури і докторантури. Активно працює докторська спеціалізована вчена рада.

Науково-дослідна робота викладачів і здобувачів вищої освіти здійснюється у 10 наукових регіональних лабораторіях, відділеннях, центрах.

Видаються фахові збірники наукових праць «Педагогічний дискурс», «Філологічний дискурс», «Актуальні питання мистецької педагогіки», збірник праць молодих вчених та аспірантів «Наукові записки» та студентська газета «Науковий вісник».

Дозвілля учасників освітнього процесу у закладі забезпечують сучасні спортивні стадіони, спортивна зала, зала легкої атлети та хореографічні зали, а також класи для гри на музичних інструментах. Навчальний корпус і гуртожиток обладнаний безперешкодним доступом до мережі Інтернет. Студенти закладу освіти є постійними учасниками, переможцями міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсів та олімпіад.

Академія підтримує тісні наукові, культурно-освітні зв’язки з міжнародними організаціями, навчальними закладами та науково-дослідними установами США, Канади, Туреччини, Польщі, Литви, Словаччини, Молдови, Угорщини, Греції, Ізраїлю тощо. Співпраця із зарубіжними вузами сприяє наближенню освітніх процесів до рівня світових стандартів, взаємообміну науковим та педагогічним досвідом.

Науково-педагогічні працівники Академії беруть участь у міжнародних програмах, проєктах, проходять стажування у зарубіжних закладах вищої освіти та наукових установах Польщі, Франції, Греції, Туреччини, Німеччини, Фінляндії, США, Італії; підтримують зв’язки з міжнародними організаціями «Peace Corps» USA, British Council, Goethe-Institut, Erasmus+ офісу в Україні та інші. Окрім того,  вони беруть участь у міжнародних проєктах: «Шкільний вчитель нового покоління» (Британської Ради та МОН України); «Проєктний підхід в організації навчального процесу в закладах освіти Фінляндії», «Міжкультурна комунікація та зіткнення ідентичностей. Європа між свободою та безпекою» (Німеччина), мобільність викладачів Еразмус+ КА107 та “MEVLANA” Університет Сулейман Демірель (Туреччина), “Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності”(Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC)).

Здобувачі ХГПА успішно задіяні у міжнародних проєктах: Еразмус+ КА107 міжнародна академічна мобільність Mus Alparslan University (Turkey),  «Volunteering Team Project» in System and Generation Association in Ankara (Turkey); Еразмус+ проєкт для молоді з обмеженими можливостями «Taking Care of the Care Taker» (Гданськ Польща), «Window on America» – розмовна англійська з послом США в Україні Дж.Тефом; комунікативний курс англійської мови з волонтеркою Andrea, Корпусу Миру США  тощо.

У рамках угоди між Академією та Cambridge Club (офіційним екзаменаційним і підготовчим центром Кембриджського Університету UA037), проводиться міжнародна сертифікація на рівень володіння англійською мовою викладачів та здобувачів Академії.

Підготовка іноземних студентів є пріоритетним напрямом діяльності Хмельницької  гуманітарно-педагогічної академії з 2019 року (за цей період отримали сертифікати понад 80 іноземних слухачів). Підготовче відділення для іноземних громадян забезпечує комфортні умови інтеграції громадян Республіки Конго, ДР Конго, Анголи, Коморських Островів, Індії, Гвінеї, Гани в освітній простір Академії.

Стратегія інтернаціоналізації Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії передбачає успішну інтеграцію у міжнародний освітній простір.

попередня стаття11 вересня – День танкіста
наступна статтяСтрахові експерти з охорони праці виконують свої обов’язки під час воєнного стану