Хмельницька обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради

 

Загальні умови

Найменування посади директор Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради
Найменування, місцезнаходження код ЄДРПОУ Хмельницька область, Ярмолинецький район,                                                    село Солобківці, вул. Грушевського, 25 код ЄДРПОУ 23563467
Умови оплати праці посадовий оклад, надбавки, доплати та премії, які встановлюються згідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказів Міністерства освіти і науки від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу  

керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа)  подають до Хмельницької обласної ради (м. Хмельницький, майдан Незалежності,2, каб.241) наступні документи:

–         заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (згідно з додатком);

–         автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

–         копію паспорта громадянина України;

–         копії документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

–         копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

–         довідку про відсутність судимості;

–         мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Дата початку та закінчення прийому документів з 23 липня 2020 року по 21 серпня  2020 року включно до 17.00.– подання претендентами документів за адресою м. Хмельницький, майдан Незалежності, будинок 2, каб.241
Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі Стасюк Оксана Володимирівна                                       телефон: 0382 65-62-32, каб. 241, електронна адреса personal@km-oblrada.gov.ua

Інформація щодо етапів проведення конкурсу

Дата початку конкурсного відбору, його етапи та тривалість (за рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково) 1. Проведення конкурсного відбору в три етапи:

І етап

1) Перше засідання конкурсної комісії, де проводитиметься перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск претендентів до участі у конкурсному відборі (упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів) та визначення переліку тестових питань та зразків ситуаційних завдань з наступним оприлюдненням на веб-сайті обласної ради.

2) Ознайомлення кандидатів, допущених до участі у конкурсному відборі, із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти.

ІІ етап

1) письмове тестування на знання законів України «Про освіту»«Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (тривалість не довше 60 хвилин);

2) вирішення письмового ситуаційного завдання на знання професійних компетентностей (тривалість не довше 30 хвилин);

ІІІ етап – презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не довше 7 хвилин на одну презентацію).

2. Визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся.

3. Оприлюднення результатів конкурсу (упродовж двох робочих днів з дня закінчення конкурсу).

4. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу голова обласної ради призначає переможця конкурсу на посаду шляхом укладання з ним строкового трудового договору (контракту) у встановленому законодавством порядку

ЗРАЗОК заяви претендента про участь у конкурсі

Голові конкурсної комісії з проведення

конкурсу на посаду директора

___________________________________

(найменування закладу освіти)

___________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові голови конкурсної комісії)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові претендента на участь у конкурсі)

_________________________________,

(дата народження претендента)

який (яка) проживає за адресою:

___________________________________,

(адреса проживання)

тел. моб.: ________________________________,

е-mail: ___________________________________

ЗАЯВА*

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора ________________________________________________________________ .

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

У разі допуску до участі у конкурсному відборі на посаду керівника закладу освіти, інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мені шляхом телефонного дзвінка та (за необхідності) забезпечити технічними засобами для презентації програми розвитку закладу освіти.

Додатки:

  • автобіографія та/або резюме із фотокарткою (за вибором учасника конкурсу);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу освіту (з додатком) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
  • довідка про відсутність судимості;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • інші документи, які підтверджують професійні та/або моральні якості (вказати, які саме).
“___” ____________ 2020 р.

_____________

(підпис)

______________________

(прізвище та ініціали)

* Заява пишеться особою власноручно